Lokalt | Örebro kommuns tillgänglighetspris till Attitydskolan-Deltar

By on 17 februari, 2016

Årets tillgänglighetspris tilldelas föreningen Attitydskolan-Deltar för deras arbete med att öka kunskapen hos allmänheten om funktionsnedsättningar, och hur enkelt det går att anpassa verksamheter för att öka tillgängligheten.

På Kommunfullmäktiges sammanträde 17 februari fick föreningen Attitidskolan-Deltar ta emot Örebro kommuns tillgänglighetspris. Prisutdelare var Tillgänglighetsrådets ordförande Carina Toro Hartman (S). Juryns motivering lyder:

”De har genom projektet ROTA fått flera föreningar att ha tillgängliga möten genom att ta bort enkelt avhjälpta hinder som trösklar och dofter. Föreningen har tillsammans med SF skapat Movie Talk, syntolkad film. Föreningen Attitydskolan-Deltar arbetar också aktivt mot mobbning och utanförskap genom föreläsningar och aktiviteter.”

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login