Lokalt | Örebro släcker för klimatet

Av på 15 mars, 2016

Den 19 mars klockan 20.30 släcker vi ljuset under en timmes tid för att uppmärksamma och skicka en signal till världens beslutsfattare att klimatfrågan måste tas på allvar.

 Earth Hour är världens största miljömanifestation. Örebro kommun deltar för nionde året i rad, vilket kommer att märkas genom att belysningen på Rådhuset, Svampen och Slottet kommer att släckas ner. Gatubelysningen kommer att vara släckt i delar av centrala Örebro och Örebrobostäder har spridit information om manifestationen till sina hyresgäster.

– Skolorna kommer att servera vegetarisk mat under fredagen den 18 mars för att uppmärksamma Earth Hour och klimatfrågan. Annonser med en uppmaning till örebroarna att släcka kommer även att finnas i stadsbussarna under veckan, berättar Sara Andersson, Örebro kommuns projektledare.

Med FN:s klimatmöte COP21 har världen nu ett internationellt klimatavtal. För att nå målet, om att temperaturökningen ska hållas väl under två grader, måste alla aktörer i samhället vara med och bidra, tillsammans för en fossilfri värld.

Örebro kommun har höga ambitioner och en aktiv klimatpolitik kan vara en hävstång för en långsiktigt hållbar utveckling på alla plan. Kommunens arbete med klimatfrågan tar avstamp i klimatplanen som antogs år 2010. Just nu har kommunen en ny klimatstrategi på gång. Där föreslås att kommunen som organisation ska vara klimatneutral till 2030 och att kommunen som geografiskt område ska minska sin klimatbelastning med 100 procent per invånare till 2050.

– Den kommunala organisationen måste kunna visa vägen och vara en föregångare, samtidigt som rätt förutsättningar måste ges gentemot invånare och företag för att det ska vara lätt att göra rätt. Som Sveriges miljöbästa kommun 2015 har vi fått ett kvitto på att det vi gör ger resultat men det finns fortfarande många utmaningar kvar, säger Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) med ansvar för klimatfrågorna.

I år deltar Örebro kommun även i Earth Hour City Challenge, en global utmaning för städer i arbetet för en klimatsäker och hållbar framtid. Kommunen får genom utmaningen dela med sig av sitt klimatarbete på ett transparent och trovärdigt sätt, med förhoppningen att även kunna inspirera andra.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in