Lokalt | Örebro Universitet ökar intagningen med 9%

By on 13 juli, 2016

Universitet och högskolor ökar sin antagning i höst med en procent jämfört med höstterminen 2015 – från 265 714 till 267 966. Antalet utbildningar är oförändrat – den marginella minskningen av antalet kurser uppvägs av ökat antal program. Antalet behöriga sökande minskar med två procent – från drygt 369 000 till strax över 360 000. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Örebro Universitet har ökat sin antagning med 9% och går från 13 914 till 15 161 elever.

I dag får 267 966 personer besked om att de antagits till en utbildning under hösten. Jämfört med noteringen för höstterminen 2015 på 265 714 är det en ökning med knappt en procent eller 2 252 personer). Samtidigt har antalet behöriga sökande minskat med 9 049 personer, från 369 060 höstterminen 2015 till 360 011 i år (-2 %).

Antalet program ökar från 3 124 i fjol till 3 143 i år, medan antalet kurser minskar från 12 872 till 12 853. Lärosätenas totala utbildningsutbud är oförändrat – 15 996.

Antalet antagna till höstterminen ökar nu för första gången sedan 2011, vilket är positivt, säger Andreas Sandberg, t.f. avdelningschef för antagning och studentstöd vid UHR. Samtidigt behöver vi se över varför antalet behöriga sökande minskar, vår uppgift är att hjälpa sökande att göra välinformerade och kloka val.

Sammanlagt 16 lärosäten ökar sin antagning totalt:

Lärosäte

Ökad antagning i procent

Ersta Sköndal högskola

+ 51 procent (från 260 till 392)

Mälardalens högskola                                               

+ 35 procent (från 8 471 till 11 443)

Högskolan Väst                                                           

+ 30 procent (från 3 501 till 4 534)

Sophiahemmet Högskola                                         

+ 27 procent (från 252 till 319)

Teologiska högskolan i Stockholm                          

+ 25 procent (från 407 till 508)

Högskolan i Gävle                                                            

+ 16 procent (från 10 336 till 12 039)

Högskolan i Halmstad                                                

+ 13 procent (från 6 354 till 7 189)

Örebro universitet                                                     

+ 9 procent (från 13 914 till 15 161)

Blekinge tekniska högskola         

+ 9 procent (från 2 578 till 2 799)

Handelshögskolan i Stockholm  

+ 5 procent (från 400 till 420)

Umeå universitet

+ 5 procent (från 26 101 till 27 332)

Göteborgs universitet

+ 4 procent (från 23 348 till 24 300)

Karlstads universitet

+ 2 procent (från 12 842 till 13 124)

Högskolan Kristianstad

+ 2 procent (från 10 443 till 10 660)

Sveriges Lantbruksuniversitet

+ 1 procent (från 4 566 till 4 602)

Chalmers tekniska högskola

+ 1 procent (från 3 296 till 3 320)

De sökandes antagningsbesked publiceras på Antagning.se i dag. Sista svarsdag är den 29 juli. Urval två sker den 3 augusti, då får reserverna besked om de kommer in.

Färre söker till lärarutbildningar, 41 400 mot 42 000 förra hösten (-1,4 procent). Men, antalet som sökt i förstahand är nästan oförändrat, medan antalet som antagits till lärarutbildningar ökat påtagligt med 3,1 procent (16 142 ht 2016 jämfört med 15 657 ht 2015). För mer detaljer se rapporten ”Antagning till högre utbildning höstterminen 2016: statistik i samband med det första urvalet ht 2016” som publiceras den 15 juli på uhr.se.

You must be logged in to post a comment Login