Lokalt | Projektet som snabbare ska ta tillvara nyanländas sjukvårdskompetens får 7 miljoner kronor

By on 8 april, 2016

Region Örebro län har fått 7 miljoner kronor beviljat från Europeiska socialfonden till ett snabbspårsprojekt för att tillvarata kompetens från nyanlända med sjukvårdskompetens. Projektet ska förkorta tiden att få svensk legitimation för personer med utländsk vårdutbildning och därmed underlätta vägen in på arbetsmarknaden.

Till den första omgången har 16 personer tagits in. De flesta av dem har nyss kommit till Sverige från Syrien. Förutom läkare består gruppen av sjuksköterskor, tandläkare och en apotekare. Projektet är ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Örebro kommun.

Projektet visar på ett bra sätt vad vi kan åstadkomma om vi arbetar tillsammans över gränser, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Förutom att projektet betyder mycket på det personliga planet för deltagarna så innebär det också att vi bättre kan ta tillvara den kompetens som finns hos många av dem som flytt till Sverige och Örebro län.

Tack vare bidrag från Europeiska strukturfonden kan vi långsiktig utveckla en arbetsmodell där vi arbetar systematiskt och utformar pedagogiska metoder och interkulturell kompetens, säger Maria Åkesson, personaldirektör. Det här projektet är ett sätt för oss att fånga upp potentiella medarbetare som skulle kunna bidra med kunnande till hälso- och sjukvården.

Fakta om programmet:
Programmet per grupp är på 20 veckor och kommer att pågå under tre år. En del av programmet är en så kallad intropraktik. Det innebär att deltagarna kommer att finnas på en arbetsplats inom vården två dagar i veckan i fyra till sex månader. Övriga dagar står språkstudier vid sjukhusen på deltagarnas scheman. Utöver intropraktiken innehåller programmet även individuellt utformat stöd som möjliggör de kompletteringar som behövs på vägen mot svensk legitimation.

När deltagarna har genomgått intropraktiken är målsättningen att de ska ha de språkkunskaper som krävs för att kunna arbeta inom svensk hälso- och sjukvård och nå vägen till svensk legitimation och att de har fått en god inblick och känsla för hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar i praktiken.

Utöver de här första 16 deltagarna har vi en lista på ungefär lika många som står på kö för att börja när vi kommer igång med vår andra grupp efter sommaren.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login