Lokalt | Region Örebro län är aktiv med intressanta diskussioner i Almedalen

By on 23 juni, 2016

En förändrad informationshantering inom hälso- och sjukvården kan bidra till vinster för både patienter och medarbetare. Det vill Region Örebro län, som har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att förbättra informationsförsörjningen i vården, belysa under Almedalsveckan på Gotland.

Inom den svenska hälso- och sjukvården har vi mycket att vinna på att förbättra hanteringen av information. Till exempel är det en stor lättnad för sjukvårdspersonalen om de slipper att lägga in samma uppgifter flera gånger i olika system. Dessutom förbättras patientsäkerheten när personalen lätt och snabbt kommer åt ändamålsenlig information, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

E-hälsa och informatik, det vill säga hur information behandlas och presenteras i kodad form, blir allt viktigare inom hälso- och sjukvården. Det ger bland annat förutsättningar för kontinuerligt lärande i vardagen, systematiskt kvalitetsarbete, forskning, innovation, förbättrade kommunikationsmöjligheter och ett effektivare resursutnyttjande.

Nationellt kompetenscentrum
Fram till den 31 december 2016 driver Region Örebro län ett kompetenscentrum för informatik och kvalitetsregister på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Centret arbetar dels med att ta fram verksamhetsnära stöd, dels med att samordna frågan på nationell nivå.

Region Örebro läns uppdrag med kompetenscentret är tidsbegränsat, men vi ser att om utvecklingen på området ska fortsätta måste det även efter årsskiftet finnas en finansierad organisation som möjliggör ett strukturerat arbete. Därför lyfter vi frågan under Almedalen, och bjuder in till en diskussion kring de behov, möjligheter och vägar som finns framåt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Snabbare tågresor Oslo-Stockholm
En annan fråga som Region Örebro län väljer att lyfta under Almedalen är projektet Oslo-Stockholm 2.55 vars mål är att skapa en tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar.

Vi ser att resandet på sträckan ökar, och det finns mycket att vinna på en snabbare restid. Att det finns bra kommunikationer i öst-västlig riktning är viktigt både för Oslo och för Stockholm. Vi ser också en stor potential i att länka samman arbetsmarknadsregionerna Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login