Lokalt | Region Örebro län säger ja till Region Svealand

By on 13 september, 2016

I sitt remissvar till regeringen kommer Region Örebro län att säga ja till att bilda Region Svealand tillsammans med fem andra regioner och landsting. Det föreslår regionstyrelsen efter dagens sammanträde.

– Vi välkomnar ett förslag om större regioner eftersom vi ser att de nuvarande länen är för små för att möta framtida utmaningar. Men vi hade önskat att förslaget till Svealandsregion innehöll hela den nuvarande sjukvårdsregionen, det vill säga även Värmland, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Positivt svar från Region Örebro län
Den 30 juni presenterade Indelningskommittén sitt delbetänkande om en ny regional indelning i Sverige. I delbetänkandet föreslogs Region Örebro län bilda Region Svealand tillsammans med Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala och Landstinget Västmanland.

I remissvaret ställer sig Region Örebro län positiv till kommitténs förslag.

– Förslaget innebär att Sverige delas in i sex jämnstarka regioner. Genom att Region Svealand bildas förstärks också Örebro län i möjligheterna att utveckla hälso- och sjukvård och de regionala frågorna. Tillsammans blir vi starkare, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Stärkt demokrati
I remissvaret skriver Region Örebro län bland annat att det nu är rätt tid att fullfölja de strukturreformer som diskuterats de senaste 20 åren. Vidare poängterar man de fördelar som en storregion ger i form av en tydligare och effektivare organisation, där besluten fattas i direktvalda församlingar. Det stärker demokratin, och ökar invånarnas möjlighet till delaktighet och insyn.

Region Svealand redan 2019
Vikten av att Region Svealand bildas i enlighet med Indelningskommitténs förslag, det vill säga redan till 2019, är också något som Region Örebro län framhåller i remissvaret. Dessutom anser Region Örebro län att det är viktigt att regeringen i den kommande propositionen slår fast att Sverige ska vara indelat i sex län år 2023, och att relevanta statliga myndigheter ska följa denna indelning.

Värmland – en naturlig del av Region Svealand
I vissa delar gör Region Örebro län en annan bedömning än vad Indelningskommittén gör i sitt delbetänkande. Det gäller till exempel storregionens utseende, där Region Örebro län anser att Landstinget i Värmland är en naturlig del av Region Svealand.

– Eftersom hälso- och sjukvården kommer att vara en viktig verksamhet i de nya storregionerna hade det varit naturligt att förslaget till Region Svealand innehöll hela den nuvarande sjukvårdsregionen, det vill säga även Värmland, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Beslut i regionfullmäktige
Remissvaret ska vara inskickat till regeringen senast den 6 oktober. Innan dess ska det beslutas av regionfullmäktige som sammanträder den 27 september. Fullmäktiges sammanträde kan följas på plats i rådhuset i Örebro alternativt via Region Örebro läns webbplats.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login