Lokalt | Regionalt utvecklingsforum – ett steg närmre en ny regional utvecklingsstrategi

By on 11 maj, 2016

Den 12 maj träffas 170 beslutsfattare från länet på Club 700 för att diskutera länets framtid. Mötet – Regionalt utvecklingsforum – är ett led i att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi.

Frågor som kommer hanteras är bland annat hur vi kan stärka samarbetet mellan olika aktörer för att utveckla länet ännu bättre. Och inte minst, vilka samhällsutmaningar ska länet ta sig an i den nya utvecklingsstrategin?

Under dagen kommer också ett förslag till regional vision att presenteras. Och hur visionen kan fungera som ett gemensamt förhållningssätt som stärker oss när vi tar oss an de samhällsutmaningar som ligger framför oss.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login