Lokalt | Regionstyrelsen väntas ta beslut om en handlingsplan

Av på 31 mars, 2016

Den 12 april väntas regionstyrelsen ta beslut om en handlingsplan för en hälso- och sjukvårdsorganisation som samarbetar och samverkar i ännu större utsträckning än i dag, och som ännu tydligare utgår från patientens fokus. Handlingsplanen ska också leda till att Region Örebro län har en ekonomi i balans.

Förra året var kostnadsökningen inom hälso- och sjukvårdsorganisationen hög, och verksamheten gjorde ett underskott på 274 miljoner kronor. Genom de åtgärder som föreslås i handlingsplanen kan Region Örebro län minska kostnadsutvecklingen, och få ut mer patientnytta i förhållande till de pengar som används.

Handlingsplanen är en fortsättning på det förändringsarbete Region Örebro län inledde med att skapa en sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation med ett ännu tydligare fokus på nyttan för patienter och medborgare.

Lokalt
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in