Lokalt | Roboten Spencer visade vägen för flygpassagerare

Av på 30 mars, 2016

Roboten Spencer har visat att den klarar av att agera på en flygplats. Efter tre år gjordes de slutliga testerna i förra veckan på Schiphol i Amsterdam. Spencer registrerade pass och vägledde passagerare i folkmyllret.

– Projektet har varit en stor framgång. Roboten har visat sig kunna agera säkert och utan störningar på flygplatsen, en omgivning som verkligen är tuff, säger Kai Arras, projektets koordinator.

Achim Lilienthal är en av forskarna från Örebro universitet som deltagit i projektet. Örebroforskarnas del har varit att utveckla robotens förmåga att tolka omgivningen, och att navigera.

– Vi är också väldigt nöjda med resultatet och glada över att vi varit med och bidragit, säger han.

Det unika med projektet Spencer är att roboten kan hantera mänskliga sociala situationer. Den upptäckter människor med sina sensorer, analyserar sedan om det rör sig om till exempel en grupp eller familj och kan sedan agera på ett ”mänskligt” sätt.

Dessa förmågor är viktiga för många robotar som ska användas i till exempel hemmen, i produktionen och i självkörande bilar. En flygplats med sitt folkmyller och en allmän tidspress är ett bra exempel på en miljö där en robot som vägledare måste kunna agera säkert och på ett socialt acceptabelt sätt.

Det är forskare vid Örebro universitet knutna till Centrum för tillämpade autonoma system (AASS) och Mobile Robotics and Olfaction (MRO) som deltagit i Spencer-projektet. Deras uppgift har varit att utveckla systemet som gör att roboten kan räkna ut exakt var den befinner sig genom att observera omgivningen.

– Det var särskilt utmanade på en flygplats där miljön hela tiden ändras, mängder av folk rör på sig och ibland blockerar robotens väg, berätta Achim Lilienthal.

Den andra uppgiften för Örebroforskarna har varit att utveckla metoder för roboten att urskilja hur människor beter sig på olika ställen på flygplatsen, om de köar, skyndar sig eller gör tvära svängar. Det är viktigt för robotar som agerar i sociala sammanhang att kunna uppfatta och förutsäga mänskligt beteende, som till exempel förare av fordon.

Projektet Spencer är ett samarbete mellan en rad universitet och företag i Europa med EU-kommissionen som medfinansiär. Nästa fas är nu att utvärdera resultaten och diskutera fortsättningen.

Örebro Universitet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in