Lokalt – Så kan positiva spiralen i Oxhagen fortsätta

By on 23 september, 2016

Över tusen personer har skrivit under Hyresgästföreningens förslag att anlägga en konstgräsplan i Oxhagen för att fortsätta den positiva inverkan sommarens nattfotboll haft på bostadsområdet.

Under sommaren har Hyresgästföreningens nattfotboll i Oxhagen blivit en succé och i genomsnitt har 80 barn och ungdomar, tjejer och killar, deltagit varje helg. Både media, politiker, boende och polisen har uppmärksammat och berömt Nattfotbollen. Nu hoppas Hyresgästföreningen att Örebro kommun tar nästa steg och skapar en permanent lösning för trivsel och trygghet i området.

När vi pratade med ungdomarna som spelade kom det tidigt fram att de ville ha en bättre plan som går att spela på under större del av året, en konstgräsplan, säger Pär Ejdsäter, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Över tusen namnunderskrifter
En namninsamling startades och fick snabbt många namn. Gemensamt för de som skrivit under är att de tror att en satsning på spontanidrott i bostadsområdet, i form av en konstgräsplan, skulle leda till ökad boendekvalité, trygghet och trivsel.

Över tusen personer har skrivit på en namninsamling där de önskar ett konstgräs för spontanidrott i området, det känns jätteroligt att det finns så många som vill utrycka hur de vill förbättra området, säger Hndren Ghaderi, HUVA, Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer.

För att driv på frågan har Hyresgästföreningen i en skrivelse till majoriteten i Örebro kommun lyft förslaget med konstgräs i Oxhagen. Hyresgästföreningen tycker det är viktigt att man tar till vara på den positiva spiral som har påbörjats i området och lyssnar på de boende. Ett förslag på plats är bredvid Hagaskolan där Nattfotbollen har genomförts under sommaren.

Att lägga konstgräs i Oxhagen skulle ge signaler till de boende i Oxhagen att staden vill satsa på området och lyssnar på dess invånare. Nattfotbollens goda effekter har synts långt utanför fotbollsplanen. Lärare på Hagaskolan menar har gjort ett avtryck hos ungdomarna som syns i klassrum och undervisning. När de nu är tillbaka i skolan och spelar fotboll är spelet schysstare och ungdomarna visar bättre hänsyn till varandra, säger Hndren Ghaderi, HUVA, Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer.

Polisen är positiva
Polisen berättar för Hyresgästföreningen via mejl att det generellt har varit fler bilbränder i sommar i Örebro, dock inte i Oxhagen vilket de tror beror på den aktivitet och vuxennärvaro som Nattfotbollen inneburit. I Hyresgästföreningens rapport med slutsatser efter Nattfotbollen kan det konstateras att även om Nattfotbollen engagerade många unga i området så blev inte lika många föräldrar engagerade som initialt önskats.

Därför kommer vi i kväll ha ett möte med föräldrar i området för att diskutera hur både spontanidrott och organiserad idrott kan fortsätta i området med föräldrar som engagerar sig, säger Pär Ejdsäter, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen.

Tror på fortsatt engagemang
Under sommaren har flera politiker både följt och valt att delta i Nattfotbollen vilket Hyresgästföreningen hoppas gör att det finns ett fortsatt engagemang för att jobba vidare med konceptet.

Nattfotbollen har varit en viktig pusselbit i skapandet av ett tryggare Oxhagen och har skapat många positiva effekter i området. För att fortsätta upprätthålla den glädje och framtidstro som har vuxit fram i Oxhagen under nattfotbollen behöver det göras permanenta satsningar på området, säger Hndren Ghaderi, HUVA.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login