Lokalt | Städavdelningen får Region Örebro läns kvalitetspris Diamanten

By on 26 november, 2015

Städavdelningen, Område försörjning, inom Regionservice får Region Örebro läns kvalitetspris Diamanten för projektet ”Slutstädning vid patientens flytt/hemgång”. Priset, en statyett av konstnären Karin Ward och 50 000 kronor, togs emot av gruppchef Ilona Gunnersen och avdelningschef Eva Gustafsson vid årets Diamnantendag i Wilandersalen på USÖ på onsdagen.

Projektet startade inför sommaren 2014 då det var mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor till vården. Sjukhusledningen på Universitetssjukhuset Örebro bad om hjälp för att hitta lösningar som kunde avlasta vårdpersonalen och minimera stängningen av vårdplatser under semesterperioden.

Tid har frigjorts för vårdpersonalen
I det numera permanentade projektet har städpersonal tagit över delar av den patientnära städningen och bäddningen. Det har i sin tur lett till att vårdpersonalen frigjorts för mer patientarbete, samtidigt som städpersonalen stärkts i sin roll.

Löst två viktiga vardagsproblem
Juryns motivering: ”Städavdelningen har på ett systematiskt, problemorienterat och generaliserbart sätt, löst två av vårdens viktiga vardagsproblem”.

Familjerådgivningen och Lindesbergs lasarett var övriga finalister
Sammanlagt kom det in 16 bidrag till årets upplaga av Region Örebro läns utvecklings- och kvalitetspris Diamanten. Av dessa gick tre till final. De två övriga finalisterna var Familjerådgivningen för arbetet med att korta verksamhetens väntetider, och Lindesbergs lasarett för processarbetet som ökat tillgängligheten för patienter med artros. Priset delades ut av regiondirektör Rickard Simonsson och chefen för ledningsstöd, Pia Öijen.

Lokalt
Örebronyheter

Bild: Gruppchef Ilona Gunnersen och avdelningschef Eva Gustafsson mottog årets Diamantenpris.

You must be logged in to post a comment Login