Lokalt | Stark inledning för Byggmaterialhandeln i Mellersta regionen

Av på 25 februari, 2016

Byggmaterialhandeln ökade med fina 4,8% för jämförbara enheter jämfört med januari förra året, en mycket stark inledning av året.

Stabil tillväxt i byggmaterialhandeln
Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 4,6 procent i januari.

Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade under januari 2016. Därmed inledde branschen året med att behålla den positiva tillväxttrenden från 2015. Mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade försäljningen med 4,6 procent. Januariförsäljningen växte därmed för tredje året i följd. Sett till helåret är dock januari den månad som innehar minst försäljning.

”Den var med stor spänning vi mottog siffrorna för januari månads försäljning. Detta på grund av det från årsskiftet sänkta ROT-avdraget och den hausse som detta innebar för renoveringsarbeten före årsskiftet. Trots detta så ökar alltså branschen jämfört med januari 2015, vilket naturligtvis är glädjande. Det är dock alldeles för tidigt att dra några definitiva slutsatser redan efter en månad. Vår uppfattning har dock hela tiden varit att sänkningen av ROT-avdraget endast marginellt skall påverka oss. Det vi vänt oss mot och varnat för är de fara som föreligger för en ökning av de så kallade svartjobben. Något som branschen helst vill slippa se”, säger Byggmaterialhandlarnas VD Ulf S. Gustafsson.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in