Lokalt | Storsatsning för att öka företagens energieffektivitet och lönsamhet

By on 2 februari, 2016

Nu startar projektet Energieffektiva företag i Östra Mellansverige som ska ge små och medelstora företag i Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län hjälp och stöd i energifrågor.

Det treåriga projektet är en storsatsning för att få företagen i området att öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan.

Erfarenheten från tidigare energieffektiviseringsprojekt för företag visar att potentialen är god.

– I ett projekt med 30 företag som vi körde för ett par år sedan lyckades företagen dra ner sin energiförbrukning i snitt 20 procent genom enklare åtgärder på endast 1-2 års återbetalningstid, säger Päivi Lehtikangas, Region Örebro län, som är projektkoordinator för projektet.

Bakgrunden till projektet är att det finns stora möjligheter till energieffektivisering i svenska företag. Detta beror på att Sverige historiskt sett har haft låga energikostnader vilket gjort att svenska företag inte prioriterat energieffektivisering i lika hög grad som konkurrerande företag i andra länder. Samtidigt saknar små och medelstora företag ofta tid, pengar och kunskap om hur man energieffektiviserar i praktiken.

Projektet är indelat i teman och aktiviteter som passar de flesta typer av företag. Företagen kan delta i en eller flera aktiviteter och de flesta är kostnadsfria. Det kan till exempel handla om energirundvandringar ute på företagen, coachning, delta på seminarier och utbildningar, rådgivning kring hur man bygger in energifrågorna i affärsplanen och speciella insatser för olika personalgrupper som driftspersonal till personer på ledningsnivå. Många aktiviteter innebär stöd från de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

– Många företag har energitjuvar som läckande tryckluft, dålig och omodern belysning eller otrimmade anläggningar som kostar dem onödiga pengar, säger Päivi Lehtikangas. Att åtgärda dessa brukar vara ett enkelt sätt att ta bort onödiga kostnader och öka lönsamheten.

Målet är att få minst 200 deltagande företag som genomför eller planerar att genomföra energieffektiviserande åtgärder under projekttiden. I projektet ingår också att samla offentliga aktörer och förbättra deras gemensamma arbete gentemot företag inom energi- och klimatområdet.

– Det här är en riktigt stor satsning i Östra Mellansverige för att minska företagens energianvändning, säger Päivi Lehtikangas. Jag vill verkligen uppmana alla företag att ta chansen att hänga på nu. Möjligheterna att få stöd för att spara energi och pengar har nog aldrig varit större.

Projektledare och finansiärer
Energieffektiva Företag genomförs av Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östra Götaland.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen i Västmanland, Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Uppsala län, Region Örebro län och Region Östergötland. Totalt är projektet värt cirka 9 miljoner kronor.

Mer information om projektet och dess aktiviteter finns här>>

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login