Lokalt | Stort nationellt intresse för ÖBOs arbete med energieffektivisering

Av på 19 april, 2015

Bland svenska fastighetsföretag ligger ÖrebroBostäder AB i framkant när det gäller arbetet med att minska elenergiförbrukningen i fastighetsbeståndet. Genom att tänka innovativt och okonventionellt har ÖBO på bara 10 år minskat sin elenergiförbrukning med närmare 40 procent, vilket är något av ett rekord. Även energibranschen fått upp ögonen för det kommunala bostadsbolaget. ÖBO är inbjudna för att idag berätta om sitt arbete på El- och miljödagen och kommer även att medverka på Creative Power Summit i början av maj.

– Jag kommer från en roll som utvecklingsingenjör inom den internationella industrin där man ser saker lite på ett annat sätt jämfört med fastighetsbranschen. Att titta förutsättningslöst på vårt bestånd och vad vi kan göra, är och har varit utgångspunkten som lett fram till de här resultaten, säger Jonas Tannerstad som är el- och automationschef på Öbo och som tidigare i år belönades med Örebroregionens energipris för sitt arbete.

Jonas Tannerstad blev även tidigare i år invald i Energiforsk, energibranschens forskningsråd, där han är en del av deras interna forskningsråd. Jonas Tannerstad blir en representant för slutanvändarna med uppgiften att beskriva bostadsföretagens verklighet och utreda hur möjliga samarbeten mellan bostadsföretagen och energibranschen kan se ut.

Det framgångsrika effektiviseringsarbetet har lett till att energibranschen blivit nyfikna på ÖBOs arbete och kunskap. Idag kommer Jonas att tala om fastighets-EKG som en av flera inbjudna experter på Energi och Miljödagen som anordnas av Energi- och miljötekniska föreningen, en personförening i byggsektorn som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.

– Fastighets-EKG utgår från samma princip som ett EKG på en människa. Vi mäter pulsen, alltså strömmen som går genom hela huset. Därefter tar vi fram en unik kurva för huset och tar fram verktyg för att åtgärda eventuella problem. Efter en tid tar vi ett nytt EKG och jämför. Ofta handlar det om små försämringar och problem som gör att huset sakta börjar dra mer energi. Det här är en metod för att upptäcka det, säger Jonas Tannerstad.

Under Creative Power Summit den 5 maj, kommer ÖBOs vd Ulf Rohlén att prata om ÖBOs omfattande arbete med energieffektiviseringar. Konferensen, som anordnas av bland andra Power Circle och Energimyndigheten, har till syfte att med jämna mellanrum samla landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare och samla deras tankar kring innovationsteknik och strategi.

– Om vi kan sprida kunskap om hur vi på ÖBO arbetar och få fler att jobba på liknande sätt, kan fastighetsbranschen gemensamt ställa nya miljö- och energimässiga krav på marknadens leverantörer. Då kan vi få till en förändring på bred front, säger Ulf Rohlén.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in