Lokalt | Svampens ersättare utses i nationell arkitekttävling

By on 22 februari, 2016

Våren 2016 genomförs en nationell arkitekttävling för att få in förslag till utformningen av den yttre synliga fasaden till den nya vattenreservoaren i Örebro. Förslagen kommer att bedömas av en expertjury och vinnaren kommer att presenteras i september 2016.

För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen. Bygget startar under 2017 och den nya vattenreservoaren beräknas stå klar 2018.

– Den nya vattenreservoaren är ett viktigt steg för att säkra Örebros framtida dricksvattenförsörjning, säger Lars Ferbe, enhetschef Vattenverket.

Örebros vattentorn ”Svampen”, gestaltat av Sune Lindström, togs i bruk 1958. Sedan dess har Örebros befolkning vuxit snabbt och Svampens kapacitet räcker inte till. Tornet och dess reservoar är i behov av renovering och når inte upp till den säkerhetsnivå som krävs idag. När den nya vattenreservoaren är byggd 2018 kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn. Men Svampen har fortfarande en viktig roll att fylla för Örebro, både som arkitektoniskt landmärke och turistmål.

Örebro växer
Örebro växer snabbt och står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna. Idag bor drygt 143 000 människor här. Den nya vattenreservoaren är dimensionerad för att klara Örebros vattenförsörjning minst till år 2050. Med sina 15000 kubik kommer den att ha dubbelt så stor kapacitet som dagens vattentorn Svampen.

– Den nya vattenreservoaren behövs för att förse det växande Örebro med vatten, vårt viktigaste livsmedel, på ett tryggt och säkert sätt, säger Charlotte Edberger Jangdin, ordförande Tekniska nämnden.

Läs mer här>>

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login