Lokalt | Tidig flytträning kan rädda liv, Babybojen kommer till Örebro

By on 5 november, 2015

Tidig flytträning kan rädda liv – men 1 av 3 föräldrar säger att tiden inte räcker till. Att träna på att flyta är något som kan göras i hemmet redan under barnets första år i livet, men 2 av 3 föräldrar känner inte till detta. Och den största anledningen till att man inte övar vattenvana med sitt barn är tidsbrist. Detta visar en ny undersökning från Trygg-Hansa. För att öka kunskapen om vikten av att kunna flyta åker Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet på Sverigeturné med sin gemensamma satsning Babybojen. Under hösten erbjuder Babybojen-turnén kostnadsfria flyttillfällen i 17 städer runtom i Sverige.

Hittills i år har 11 barn omkommit i drunkningsolyckor vilket är en kraftig ökning jämfört med förra året, då omkom totalt 5 barn. I Sverige är det obligatoriskt att kunna simma när man når årskurs sex, men 70 procent av drunkningsolyckorna bland barn sker innan dess, och drunkning är en av de vanligaste dödsolyckorna bland barn mellan ett till sex år.

Att kunna flyta i vatten är första steget till simkunnighet och en livsnödvändighet för små barn. Redan innan barnets första födelsedag kan man börja öva på att flyta hemma. Ändå uppger bara 3 av 10 föräldrar (29 %) till barn i åldern 3-4 år att deras barn kan flyta. Bland föräldrar som provat babysim med sina barn är siffran högre, varannan (52 %) uppger att deras barn kan flyta. Detta enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa som tagits fram i samarbete med Novus.

Var tredje förälder säger att tid är största hindret
Tidsbrist är den största anledningen till att föräldrar inte övar på att vänja sitt barn vid vatten, 1 av 3 (34 %) uppger att tiden inte räcker till. Var tionde vet inte hur de ska göra. Samtidigt uppger nästan 9 av 10 föräldrar (87 %) att deras barn tycker om att vara i vatten.

Att öva på att flyta borde vara en lika viktig milstolpe i barnets liv som att öva på att gå. Trygg-Hansa som försäkrar vartannat individuellt försäkrat barn i Sverige har som vision att inget barn ska drunkna. För oss är det viktigt att göra vad vi kan för att nå detta mål, och därför har vi i samarbetet med Svenska Livräddningssällskapet tagit fram Babybojen som en viktig del, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Gratis flyttillfällen på 17 orter
För att öka säkerheten i och vid vatten startade Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet år 2013 initiativet Babybojen för att hjälpa föräldrar att öva vattenvana och att öva på att flyta hemma i badkaret eller badbaljan. Den 8 november startar Babybojen en ny och utökad turné som kommer att besöka 17 städer runtom i Sverige för att erbjuda kostnadsfri flytövning för föräldrar och deras barn. Turnén påbörjas i Sundsvall och avslutas ett par veckor senare i Norrköping, Karlstad och Halmstad. På flyttillfällena bjuds föräldrar till möjlighet att öva på att flyta med sina barn i en varmvattenbassäng under ungefär 25 minuter tillsammans med utbildade instruktörer från Svenska Livräddningssällskapet. Deltagarna får också ett flyt-kit för att kunna fortsätta öva hemma.

De allra flesta barndrunkningar sker i närheten av hemmet. Vi hoppas att med detta initiativ medvetandegöra att man som föräldrar bör börja tidigt med vattenvana. Babybojen är lika mycket till för barnen som för föräldrarna, vi är noga med att hela tiden påpeka att du aldrig ska släppa dina barn ur sikte när ni är i närheten av vatten oavsett vattenvana eller ej, säger Mona Lisa Wernesten, utbildningsansvarig, Svenska Livräddningssällskapet.

Läs mer om Babybojen >>

Babybojen kommer att besöka Örebro fredag 13 november.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login