Lokalt | Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Av på 22 april, 2015

Patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö står i fokus vid planeringen av vården i sommar inom Region Örebro län. Inför denna sommar är rekryteringen av främst sjuksköterskor svårare än tidigare vilket innebär att planeringen påbörjades tidigare än vanligt.

Rekryteringen är avgörande för hur många vårdplatser som kommer att vara öppna på sjukhusen under sommaren, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson. Vi genomför flera åtgärder för att klara sommaren på bästa sätt, bland annat utökat samarbete i länet, anställningar av servicetjänster på vårdavdelningarna och extra ersättningar.

Målsättningen är att upprätthålla en så optimal verksamhet som möjligt under sommaren. Vård som prioriteras högst är akut och halvakut vård samt cancersjukvård. Den planerade verksamheten på sjukhusen minskar som vanligt under sommaren. Vårdcentralerna planerar ett öppethållande i samma utsträckning som förra sommaren.

Planeringen inför sommaren startade rekordtidigt denna gång med rekrytering och andra åtgärder, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Vi har varit medvetna om att läget är mer ansträngt än tidigare och har agerat därefter. Vår samlade bedömning är att med vår rekrytering, och de åtgärder vi vidtar, ska vi kunna upprätthålla en god vård också under sommaren.

Precis som på andra arbetsplatser behöver medarbetarna vara lediga och ha semester. Det är en utmaning att klara av att både erbjuda våra medarbetare den semester de behöver samtidigt som vi måste upprätthålla en nödvändig vårdverksamhet. Nu genomför vi flera åtgärder för att vi ska kunna bedriva en patientsäker och trygg vård i sommar. Sommarplaneringen klarar vi också tack vare många lojala medarbetare. Under året har vi dessutom tillsvidareanställt 72 nya sjuksköterskor som förstås också blir viktiga i sommar.

Åtgärder inför sommaren:
Ökat samarbete i hälso- och sjukvården i länet. Det handlar t ex om att länets dialyspatienter får vård på USÖ eller Karlskoga, och där Lindesberg stänger. Ett annat exempel är att kvinnoklinikerna på USÖ och Karlskoga lasarett samarbetar för att hantera sommarens förlossningar.

En utökning med upp till 36 nya externa vårdplatser vid Attendo Rynningeviken för utskrivningsklara patienter från främst USÖ.

Förstärkning på vårdavdelningarna med servicepersonal så att sjuksköterskor och undersköterskor ges mer tid till patientnära arbete. Det gäller t.ex. transportörer, köks- och städpersonal.

Utöver gällande avtal har beslut tagits om ytterligare åtgärder inför sommaren för sjuksköterskor/barnmorskor. En viktig utgångspunkt är att varje medarbetare ska ges möjlighet till 4 veckors semesterledighet. Åtgärderna avser semesterperioden, d.v.s. veckorna 25-34.

Medarbetare som under semesterperioden schemalägger arbetspass utöver ordinarie arbetstid får 10 000 kronor/fullgjord vecka heltid extra.

Medarbetare som under semesterperioden schemalägger arbetspass utöver ordinarie arbetstid motsvarande halva heltidsmåttet får 5 000 kr/fullgjord halv vecka extra.

Vid enstaka obemannade arbetspass, efter det att planering enligt ovan gjorts, erbjuds kvalificerad övertid samt ytterligare 200 kronor per arbetad timme.

Medarbetare som förskjuter någon/några av planerade semesterveckor ersätts med 10 000 kr/vecka. Detta gäller enbart hela veckor och att semesterveckan förskjuts till tidigare/senare tillfälle utanför sommarperioden (1 juni – 31 augusti) och i överenskommelse mellan chef och medarbetare.

Kompletterande åtgärd som beslutas av respektive områdeschef: Sjuksköterskor och barnmorskor (även barnmorskor i primärvården) som förskjuter någon eller några semesterveckor utanför semesterperioden erbjuds 14 000 kronor per vecka (heltid). Gäller att vid en förskjutning av semestervecka kvarstår max 3 semesterveckor av sommarperioden.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in