Lokalt | Tidning om satsningar i Örebro kommun

Av på 17 februari, 2016

Den 18 februari får alla hushåll i Örebro kommun en tidning i brevlådan som beskriver några av de satsningar som kommunen gör under 2016. Tidningen kommer även att finnas på kommunens servicecenter, i kommunens receptioner och på biblioteken.

Tidningen är ett sätt att åskådliggöra något av allt det som våra skattepengar ska användas till under 2016. Tanken är att tidningen på ett enkelt sätt ska presentera satsningar som politikerna beslutat om och som kan läsas i sin helhet i dokumentet Övergripande strategi och budget 2016.

En bild av kommunal verksamhet
Tidningen visar på några exempel av allt det som är på gång inom kommunen och på vilket sätt det kommer medborgarna till del, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör i Örebro kommun.

För att hålla nere produktionskostnaderna för tidningen är den till största delen finansierad genom de annonser som finns i tidningen.

Här är tidningen i digital form

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in