Lokalt – Trädgårdsgatan i Örebro avstängd

By on 20 september, 2016

Tisdag morgon 20 september stängs Trädgårdsgatan, från Stortorget till Engelbrektsgatan, för ombyggnation. Gatan är helt avstängd för allmän trafik, även gång och cykeltrafik hänvisas till andra gator.

Nu startar ombyggnationen av Trädgårdsgatan. Målet är en grönskande stadsgata, med ny cykelbana längs hela Trädgårdsgatan och Alnängsgatan och ny entré till Stortorget.

Avstängning och omledning
Tidigt på morgonen tisdag 20/9 stängs Trädgårdsgatan av för allmän trafik mellan Stortorget och korsningen Trädgårdsgatan/Engelbrektsgatan. Från klockan 6 till kl 18 på tisdagen finns flaggvakter på plats för att underlätta omledningen av trafiken. Även gående eller cyklister hänvisas till parallellgator.

Var ska jag köra istället?
Genomfartstrafiken hänvisas i första hand till Östra Bangatan eller via Skebäcksbron för att t ex ta sig till och från Universitetssjukhuset. Norrifrån leds trafik på Trädgårdsgatan om via Engelbrektsgatan-Kasten Ottergatan-Rudbecksgatan.

Kan jag parkera på Stortorget?
Stortorget är åtkomligt söderifrån via Rudbecksgatan-Trädgårdsgatan. Söderifrån kommer Trädgårdsgatan att vara återvändsgata.

Hur kommer jag till sjukhuset?
Söderifrån: Välj Södra infartsleden-Östra Bangatan-Södra Grev Rosengatan.

Söder-/österifrån: Välj Universitetsallén-Skebäcksbron-CV-gatan-Södra Grev Rosengatan.

Hur kommer jag till min fastighet?
Som boende eller verksamhetsutövare kommer du ha möjlighet att passera genom arbetsområdet från Engelbrektsgatan och söderut. Det är också möjligt att nå fastigheterna till fots. Om det under en kortare tid inte är möjligt att komma in till fastigheten så kommer särskild information att skickas ut via fastighetsägaren.

Hur kommer jag fram med min leverans?
Stortorget är tillgängligt för leveranser söderifrån. Kv Hållstugan är tillgängligt för leveranser norrifrån. För att underlätta för ombyggnaden uppmuntrar vi verksamheter att om möjligt samordna leveranserna till förmiddagarna.

Hur ska ambulansen ta sig fram?
Ambulansen och räddningstjänsten kommer att kunna passera genom arbetsområdet.

Första spadtaget tisdag 20 september kl 10
Tisdag 20 september uppmärksammar vi starten för ombyggnationen av Trädgårdsgatan med ett officiellt första spadtag kl. 10, på Trädgårdsgatan innanför avstängningen vid Stortorget. Tjänstemän och politiker från kommunen, entreprenören samt representanter från Cykelfrämjandet medverkar.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login