Lokalt | Trafikstörningar vid USÖ-området

Av på 16 februari, 2015

Planeringen för det nya H-huset vid Universitetssjukhuset Örebro fortsätter. Det nya huset, som beräknas vara färdigt år 2020, ska trygga framtidens vård och utveckla den högspecialiserade sjukvården. För att ge plats åt huset pågår nu flytt av Södra Grev Rosengatan. Arbetet påverkar trafik- och parkeringssituationen vid USÖ vilket innebär att det kommer att vara en besvärlig trafiksituation i området under en lång period, i första skedet från mars och fram till hösten 2015.

Omdragning av gatan påverkar trafik och parkeringar. Inga förändringar i busstrafikens linjenät initialt, men eventuellt uppstår trafikstörningar för linjetrafiken kring USÖ.

Genomfart avstängd
Södra Grev Rosengatan är sedan tidigare avstängd för genomfartstrafik förbi USÖ om man inte har ett ärende till sjukhuset. En stor del av området blir nu arbetsområde, en tillfällig väg skapas och framkomligheten kommer att vara mycket begränsad för biltrafikanter, cyklister och fotgängare. Sprängningsarbeten kan förekomma under hela byggtiden.

Oförändrat antal parkeringsplatser – men platser flyttas
Parkeringar längs Södra Grev Rosengatan flyttas under perioden. Skyltning kommer att finnas. Parkeringar prioriterade för patienter och besökare finns framför huvudentrén, M-huset vid USÖ. Parkeringar prioriterade för personal finns framför F-huset vid USÖ samt nyskapade parkeringar på CV-området och vid slussen. Antalet parkeringar är oförändrat. Innergården vid akutmottagningen är reserverad för akuta besök, tillstånd erhålls i receptionen. Vid A och B-huset samt utefter bussgatan finns korttidsparkeringar för att kunna hämta eller lämna patienter, men platserna är begränsade.

Mer information med bilder, väg- och parkeringskartor finns på www.regionorebrolan.se/H-huset

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in