Lokalt | Tre av fyra länsbor är nöjda med sin vårdcentral

Av på 26 januari, 2016

Patienterna har generellt sett ett gott helhetsintryck av primärvården.75 procent av länsborna ger sin vårdcentral betyget bra som helhetsintryck efter ett besök hos läkare eller sjuksköterska. Medelvärdet i landet är 80 procent. Det visar resultaten från den nationella patientenkäten över primärvården som offentliggörs i dag.

Nationell patientenkät genomfördes i höstas i hela landet. 8 700 enkäter skickades ut i Örebro län och ungefär 3 500 patienter besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 40 procent.

”Vi kan bli bättre”
– Det samlade resultatet ligger ungefär där det har legat tidigare, säger Jan Olsson. – Variationer finns i landet och även i vårt län. Flera vårdcentraler får väldigt fina betyg – men sammantaget har vi ett arbeta att göra. Vi kan bli bättre!
– Utan att ha analyserat resultatet på djupet är det rimligt att anta att bristen på läkare har betydelse för resultatet på en del vårdcentraler. Kontinuiteten i kontakten är viktig för upplevelsen.

Ytterligare stöd för ny organisation
Patientenkätens resultat är ingen direkt överraskning utan mätningen bekräftar den bild som vi känner till, menar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Tre av fyra länsbor är nöjda med sin vårdcentral, och det är inte tillräckligt bra. Resultatet ger oss ytterligare stöd för att den nya organsationen med närsjukvårdsområden som vi har infört är nödvändig. I närsjukvården ska vårdcentraler och sjukhus arbeta närmre varandra och på så sätt ska patientens väg i vården ska bli smidigare. Det här är också något som den statliga utredningen, Effektiv vård, nyligen pekade på.

Satsat på att utbilda läkare
– Vårt långsiktiga arbete med att utbilda fler läkare är också en viktig del i att utveckla vården. Vi har satsat mycket på att utbilda allmänläkare och just nu har vi rekordmånga ST-läkare på våra vårdcentraler. Vi har också satsat på läkarutbildningen vid Örebro universitet där de första läkarna tar examen i år. Sammantaget får vi ett bättre rekryteringsläge i år än vi har haft tidigare.

Attraktiv arbetsgivare
– Men för att kunna rekrytera läkare, sjuksköterskor och annan viktig personal måste vi visa att vi är en modern, flexibel och attraktiv arbetsgivare. Där måste vi bland annat göra uppdrag och ansvar tydliga, även fortsättningsvis ha generösa utbildningsförmåner och inte minst vara flexibla och lyhörda.

Patientenkätens resultat kommer nu att användas på respektive vårdcentral som ett verktyg i det löpande förbättringsarbetet.

Hälsa | Lokalt
Örebrontheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in