Lokalt | Två av tre Örebroare riskerar en otrygg framtid

By on 1 mars, 2016

Två av tre har ingen plan för sitt pensionssparande, visar en ny undersökning från YouGov. Konsekvensen blir en finansiellt otrygg framtid – både för individen och för samhället. När det orange kuvertet dimper ner i brevlådan i dagarna är det många svenskar som känner oro och ångest över innehållet.

Att två av tre i Örebro bortprioriterar pensionssparande leder inte bara till stora konsekvenser för individerna, utan även för samhället. Vad händer med näringsidkare inom till exempel resor, restauranger och nöje när stora konsumentmålgrupper helt plötsligt får hälften kvar i plånboken när de går i pension? En försämrad köpkraft leder i slutändan till färre jobb och skatteintäkter för samhället.

Andreas Bonnier, grundare till den nyligen lanserade pensionstjänsten Nowo, anser att nya lösningar för pensionssparande behöver introduceras på marknaden för att väcka svenskars intresse kring frågan.

Den här undersökningen stärker det vi har misstänkt, att många idag ser pensionssparande som jobbigt och komplicerat. Det är det vi vill få bort med Nowo och istället skapa ett lustfyllt sparande som anpassas efter användarens ekonomi. Det är många grupper i samhället som måste öka sitt sparande och där hoppas vi kunna tillföra inspiration och lust, säger Andreas Bonnier, grundare av Nowo.

Resultatet av undersökningen visar även att nära hälften upplever pensionssparandet som komplicerat. Dessutom uppger hälften av respondenterna att de sparar för lite.

Majoriteten vet inte hur mycket pension de kommer att få

YouGov-undersökningen visar att många svenskar idag ser pensionssparande som allt annat än lustfyllt – en av fem ser det som jobbigt när det orange kuvertet dimper ner i brevlådan. Undersökningen visar även att många har dåligt koll på sitt eget sparande, där 84 procent inte vet hur mycket av sin nuvarande lön de kommer att få ut som pensionär. Hälften av de svarande uppger även att de pensionssparar för lite, vilket medför en risk för låg pensionsinkomst.

Undersökningen i korthet:

  • Svenskarna är nyfikna på det orangea kuvertet men en av fem känner en oro för innehållet.
  • 84 procent vet inte vad de kommer att få i pension.
  • 48 procent anser att de pensionssparar för lite.
  • Två av tre inte har något plan för sitt pensionssparande.
  • 44 procent tycker att pensionsfrågan är ganska- eller mycket komplicerad.
  • Bara 12 procent sparar privat på ett aktivt sätt. Totalt uppger 40 procent att de pensionssparar privat.

———————————-

Sammanställningen av resultat – Youguv’s undersökning om pension.

Q1. Hur upplever du det när det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten kommer i din brevlåda?

Jag är nyfiken

Totalt

50%

Kvinna

45%

Man

55%

Jag tycker det är spännande

14%

13%

15%

Jag förtränger det och öppnar det inte

15%

15%

15%

Jag tycker det är jobbigt

21%

25%

18%

Jag får inte något orange kuvert från Pensionsmyndigheten

8%

9%

7%

Q2. Vet du hur många procent av din nuvarande lön du kommer få ut som pensionär?

Ja:

Totalt

16%

Kvinna

15%

Man

18%

Nej

84%

85%

83%

Q3. Upplever du att du pensionssparar för mycket, för lite eller lagom just nu?

För mycket

Totalt

1%

Kvinna

0%

Man

2%

För lite

48%

52%

45%

Lagom

30%

25%

34%

Vet ej

21%

22%

20%

Q4. Har du någon plan uppsatt för ditt pensionssparande framöver?

Ja

Totalt

33%

Kvinna

29%

Man

37%

Nej

67%

71%

63%

Q5. Hur komplicerat eller okomplicerat upplever du pensionssparandet?

Mycket okomplicerat

Totalt

5%

Kvinna

4%

Man

6%

Ganska okomplicerat

16%

12%

19%

Varken komplicerat eller okomplicerat

24%

23%

26%

Ganska komplicerat

27%

27%

28%

Mycket komplicerat

17%

23%

11%

Vet ej

10%

11%

10%

Net: Mycket eller ganska okomplicerat

21%

16%

25%

Net: Ganska eller mycket komplicerat

44%

50%

39%

Q6. Vilket alternativ passar bäst in på dig när det gäller ditt privata pensionssparande?

Jag pensionssparar inte alls privat idag och är inte intresserad av något privat pensionssparande

Totalt

19%

Kvinna

19%

Man

19%

Jag pensionssparar inte alls privat idag, men är intresserad av ett privat pensionssparande

28%

30%

26%

Jag pensionssparar privat idag och är aktiv (följer utvecklingen och köper och säljer)

12%

8%

16%

Jag pensionssparar privat idag, men är inte aktiv (följer inte utvecklingen utan låter andra sköta det)

28%

29%

27%

Osäker/vet ej

13%

14%

12%

Q7. Planerar du att börja pensionsspara privat längre fram?
Bas: Pensionssparar inte i dag

Ja, så snart jag kan

Totalt

34%

Kvinna

41%

Man

26%

Ja, när jag blir äldre

24%

23%

24%

Nej

29%

27%

31%

Vet ej

14%

9%

19%

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login