Lokalt | Två ton lämnades in till Farligt avfall-bilen

By on 25 oktober, 2015

Farligt avfall-bilen fick in två ton farligt avfall och smått elavfall under september. Det kom 440 besökare, vilket är en rejäl ökning jämfört med maj då det kom 120 personer.

I Örebro sorterar vi
Farligt avfall och elavfall är bland de absolut viktigaste sakerna att sortera ut. Även små mängder gör stor skada på både miljö och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Därför kör Farligt avfall-bilen runt i kommunen under våren och hösten för att ta emot farligt avfall och smått elavfall. Farligt avfall-bilen samlade in drygt två ton under september och hade 440 besökare, jämfört med 120 besökare i maj som då lämnade in cirka 600 kg farligt avfall.

Vi är jätteglada att medborgarna börjar hitta till Farligt avfall-bilen. Till våren 2016 kommer vi att lägga till ytterligare några platser där vi stannar, så håll utkik på orebro.se och Facebook, säger Hans Bengtsson, planerare på Kundservice avfall.

Farligt avfall-bilen kommer köra runt igen våren 2016. Till dess får örebroarna lämna in farligt avfall på någon av återvinningscentralerna, och överblivna läkemedel lämnas till apoteket.

Vad är farligt avfall?
Farligt avfall är produkter som till exempel målarfärg, oljerester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, penseltvätt, lim, syra, batterier, lågenergilampor, elektroniska saker och överblivna läkemedel.

Dessa produkter ger allvarliga skador på växter, djur och människor om det kommer ut i naturen. Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt”, eller ”förvaras oåtkomligt för barn” klassas oftast som farligt avfall.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login