Lokalt | Undersökning visar att många äldre känner sig tvingade att flytta i onödan

By on 1 juni, 2015

Många äldre svenskar känner sig tvingade att flytta hemifrån i onödan, eftersom de inte vet vilka möjligheter som finns att tillgänglighetsanpassa bostaden för dem som har svårt med rörligheten. Dessutom känner många inte till att detta kan finansieras med hjälp av bostadsanpassningsbidrag från kommunen. Det visar en undersökning som Kalea Lifts har låtit genomföra.

Äldre känner ofta oro kring sitt boende och för hur deras åldrande ska påverka förmågan att röra sig fritt. Över hälften av de tillfrågade svenskarna mellan 60 och 80 år känner inte till vilka möjligheter som faktiskt finns i och med bostadsanpassningsbidragen. Samtidigt visar undersökningen att många är oroliga för att tvingas flytta hemifrån och ser dålig tillgänglighet och sin ekonomi som de största hindren för att bo kvar.

Brist på information i kombination med denna oro leder till att fler än nödvändigt ser en flytt som det enda alternativet. I Sverige har vi behovsprövade bostadsanpassningsbidrag som innebär att kommunen står för 100 procent av den billigaste lösningen för att tillgänglighetsanpassa en bostad, vill man kosta på utformningen lite mer kan man lägga till några tusenlappar, säger Börje Fransson, sälj- och marknadschef på Kalea Lifts.

Det finns tyvärr, i de flesta kommuner, inte så många bostäder att flytta till som passar rörelsehindrade. Då är den bästa lösningen att anpassa den bostad man i övrigt trivs med, och då måste kännedomen om bostadsanpassningsbidrag öka. Det illustrerar också vikten av att det behöver byggas nya tillgängliga bostäder, säger arkitekt Fredrik von Platen, SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor.

undersokning-01

undersokning-02

Regionalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login