Lokalt | Uppmärksammad studie visar att hud-mot-hudvård ger nyfödda smärtlindring

By on 23 mars, 2016

I den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica har en artikel av Emma Olsson lyfts fram som månadens höjdpunkt. Hon har visat hur man genom att låta ett nyfött barn sitta hud-mot-hud med sin mamma minskar smärtan vid blodprovstagning.

Vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet finns en lång och framgångsrik tradition av forskning om hur stress och smärta hos nyfödda sjuka och för tidigt födda barn kan mätas och behandlas.

Fördelarna med hud-mot-hudvård har framgått i tidigare forskning. Nyfödda håller till exempel värmen bättre, får en bättre viktuppgång och det ökar bröstmjölksproduktionen. Nu har man även kommit fram till att den ger smärtlindring vid blodprovstagning.

Emma Olsson är sjuksköterska vid barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. Tillsammans med sin handledare professor Mats Eriksson och överläkare docent Gunilla Ahlsén, neurofysiolog, har hon i sin studie använt NIRS (nära-infrarött ljus som mäter blodflödet i hjärnan), för att därigenom kunna mäta smärtpåverkan hos nyfödda.

För tidigt födda barn saknar förmåga att verbalt uttrycka smärta och det är därför viktigt att ha tillgång till effektiva och pålitliga verktyg vid smärtbedömning.

Med NIRS finns nu ytterligare en användbar metod att se om nyfödda barn har ont, säger Emma Olsson.

Artikeln har valts ut som månadens höjdpunkt och lyfts fram i en medicinsk ledare som beskriver forskningen som väldesignad och nyskapande. Enligt ledaren är ett viktigt ”ta-hem-budskap” av studien att smärta kan existera på hjärnnivå även om barnet inte visar några beteendemässiga smärttecken såsom gråt och förändrade ansiktsuttryck. Studien stöder en vidare användning av hud-mot-hudvård som smärtlindring, sammanfattar ledaren som skrivits av den franske neonatologen Pierre Kuhn.

Det är mycket hedrande att Emmas forskning uppmärksammas på det här sättet och det visar att smärtforskningen i Örebro håller en hög internationell kvalitet, säger Mats Eriksson.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login