Lokalt | USÖ fortsätter satsning på neurokirurgi

By on 2 juli, 2016
USÖ:s tre neurokirurger samt avdelningsföreståndaren för NIMA. Från vänster Zandra Olivecrona, Magnus Olivecrona, Jenny Johansson och Pekka Mellergård

För första gången på 50 år byggs en ny neurokirurgisk verksamhet upp i Sverige. Det sker på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Där finns nu en särskild neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning på plats för dessa patienter.

Vårdplatserna som nu har öppnats kallas NIMA, det är en förkortning på neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning och är en mellanvårdsnivå för patienter som är i behov av kvalificerad neurokirurgisk sjukvård men som inte är så sjuka att de behöver intensivvård.

Satsning på kvalificerad neurokirurgisk vård
Sedan tre år tillbaka finns ett neurokirurgiskt team på USÖ. Detta tillsammans med de nya vårdplatserna är en del i en större satsning på neurokirurgi på USÖ. Det finns ett brett sam­arbete med ett antal kliniker som tillsammans hanterar ett flertal sjukdomar och skador i hjärnan.

Att vi öppnar de här vårdplatserna förbättrar omhändertagandet av traumapatienter och är en styrka för hela sjukhuset och den högspecialiserade vården, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Med en mer kvalificerad neurokirurgisk sjukvård kan vi här på USÖ ta väl hand om både patienter från vårt eget län men även vara behjälpliga för andra län vid behov. Vi tar hand om många skallska­dor vid trauman och har också en hel del planerad neurokirurgi, säger Kristian Thörn, verksamhetschef för anestesi- och intensivvårdskliniken.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login