Lokalt | Utökad samverkan med Västtrafik ger fler tåg mellan Mariestad och Örebro

Av på 17 oktober, 2015

Region Örebro län har nu kommit överens med Västtrafik om att utveckla trafiken med Kinnekulletågen. Antalet tåg som går hela sträckan Mariestad-Örebro utökas till sju turer per dag. Det är följden av ett beslut i dag i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Förändringen innebär att antalet Kinnekulletåg som går hela sträckan Mariestad-Örebro utökas. Avgångarna ersätter de Kinnekulletåg som idag vänder i Hallsberg, samt merparten av Tåg i Bergslagens trafik mellan Örebro och Laxå.

Bättre kommunikationer för främst Laxå

Det här beslutet ger länet bättre koppling till norra Västra Götaland och tvärtom, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Framför allt ger det Laxå bättre kommunikationer till norra Västergötland men också en bättre koppling från t.ex. Mariestad till Örebro universitet etc.

Högre turtäthet gör kollektivtrafiken mer attraktiv

Högre turtäthet innebär att pendlingsresorna blir mer flexibla, säger Anders Ceder (S), regionråd och vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad . Det ger människor bättre förutsättningar för att kunna arbeta eller studera på en ort och bo på en annan ort. Det är en viktig åtgärd för att förmå fler att välja kollektivtrafiken framför bilen. Det är i sin tur avgörande för om det ska vara möjligt att nå de klimatmål som finns uppsatta regionalt, nationellt och internationellt.

Start från juli 2016

Förändringen planeras träda i kraft i juli 2016. Den sker i linje med de intentioner som finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet samt i strategin för tåg och expressbussar, och det innebär inga extra kostnader.

Det formella beslutet som nämnden tog innebär att Region Örebro län fattar för sin del beslut om trafikplikt från Örebro till närmaste station på andra sidan länsgränsen längs Kinnekullebanan, det vill säga Gårdsjö. Västra Götalandsregionen fattar för sin del beslut om trafikplikt på Kinnekullebanan på sträckan Herrljunga-Lidköping-Mariestad till närmaste station i Örebro län, det vill säga Laxå. Inför upphandling och utveckling av den regionala tågtrafiken i stråket Örebro-Laxå-Mariestad (-Göteborg) måste beslut om regional trafikplikt fattas.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in