Vilka S-kommuner ska regionen subventionera

Av på 14 december, 2016

Socialdemokraterna i Region Örebro län har valt ut ett antal kommuner som de vill samarbeta med kring byggande av äldreboenden, men borgerligt styrda Laxå får nej. Liberalerna protesterar som enda parti mot sammanblandningen.

– Det finns alldeles för många frågetecken kring de samarbetsavtal som nu skrivs med Hallsberg, Kumla och tidigare Askersund, säger Anna Ågerfalk, regionråd i opposition. Det handlar om hur regionen prioriterar resurser och ekonomi. Men det handlar också om en bristande insikt om att såväl vårdcentraler som äldreboenden kommer att se annorlunda ut i framtiden.

– För det första: Ekonomin. Det är uppenbart att det finns ekonomiska aspekter med i det hela. Man påstår att Länsgården Fastigheter AB, det bolag som ägs helt av regionen, har bättre möjligheter att skriva av för högt värderade fastigheter. Men det kommer att påverka bolagets ekonomi. Regionen får mindre pengar från bolaget, pengar som kunde gått till vård. Samtidigt lyfter regionen ekonomiska bördor från vissa utvalda kommuner.

– Det är orimligt att socialdemokraterna väljer bort fokus på patienter och vård, för att istället stötta vissa kommuner. För oss liberaler kommer alltid vårt kärnuppdrag först, patienternas bästa. Eftersom vi vet att sjukvården de kommande åren kommer att få stora problem med att få ekonomin att gå ihop med behoven, måste prioriteringsordningen vara glasklar.

– För det andra: Vem vet hur vården och omsorgen kommer att se ut i framtiden? Sannolikt kommer det att handla om en mångfald av utövare, offentliga, privata och från civilsamhället, som tar gemensamt ansvar. Sannolikt blir det mer hemvård, fler små enheter för omsorg och vård, fler husläkare, mobil vård och så vidare.

– Men nu bygger regionen och de utvalda kommunerna fast sig i stora enheter. När man dessutom talar om hyrestider på tiotals år, så är risken uppenbar att man låser fast sig i gårdagen, istället för att se framåt.

För det tredje: Varför diskrimineras borgerligt styrda Laxå? Socialdemokraterna för samtal med socialdemokratiskt styrda kommuner. Men när Laxå ställde frågan om man också fick diskutera, blev svaret nej. Det behövs inte mycket för att ana ett samband mellan politiskt styre och rätten att få subventioner.

Även om förslaget är dåligt från början, blir det än värre om det behandlar olika länsinnevånare på olika sätt, beroende på vilka partier som styr de olika kommunerna. Vi har en ovillkorlig likabehandlingsprincip som ska styra. Det socialdemokraterna nu verkar göra är en olaglig diskriminering av Laxå-borna, avslutar Anna Ågerfalk (L).

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in