Lokalt | Vinnarna av energipriset 2015

By on 1 april, 2016

Region Örebro läns fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor utser varje år vinnarna av Örebroregionens energipris. Priset delas ut i två kategorier, Årets inspiratör och Årets föredöme. I år vann Linde Energi i kategorin Årets föredöme och Finngården Rikkenstorp fick priset som Årets inspiratör.

Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län står bakom priset. Vinnarna har utsetts av Region Örebro läns fokusnämnd för miljö och klimat. Syftet är att lyfta fram goda exempel och inspirera till åtgärder som bidrar till att nå visionen i energi- och klimatprogrammet om ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Priset har delats ut sedan 2011.

Årets föredöme
Inför avgörandet i kategorin Årets föredöme stod det mellan de två finalisterna KumBro Vind och Linde energi. I år valde fokusnämnden för miljö- och klimatfrågor att dela ut priset till

Linde Energi med motiveringen:
”För att på ett påtagligt sätt ha bidragit till minskad olje- och energianvändning och minskad klimatpåverkan genom ett brett arbete. Detta med nya lösningar för industrin, ökat utnyttjandet av spillvärme och ökad användning av förnybar energi. Allt med ett affärsmässigt tänkande.”

Årets föredöme delas ut till ett företag eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskar klimatpåverkan eller energianvändningen eller ökar användning av förnybar energi. Vid bedömningen tas hänsyn till åtgärdens spridningseffekt, storlek, framtida potential och nytänkande. Förra året vann Kjellbergs logistik från Hällefors.

Årets inspiratör
I kategorin Årets inspiratör stod det istället mellan Per Halldin som representerade det egna företaget Solkraft i Viby och familjen Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl, Joel Holmdahl och Maria Danielsson som kom från Finngården Rikkenstorp.

Efter noga övervägande valde fokusnämnden för miljö- och klimatfrågor att dela ut priset till

Finngården Rikkenstorp med motiveringen:
”För att ha skapat ett stort utbyte med hela världen kring hållbart jordbruk där kunskap och erfarenhet om klimatsmarta samt socialt och ekonomiskt hållbara arbetsmetoder sprids via universitetsforskning, folkhögskolekurser, digitala vägar och många personliga kontakter.”

Årets inspiratör delas ut till en person eller organisation som inspirerat andra till energieffektivisering, ökad användning av förnybar energi eller minskad klimatpåverkan. Vid bedömningen tas extra hänsyn till spridningseffekt och nytänkande.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login