Lokalt | VINNOVA ger utökat stöd till Inkubera

By on 7 oktober, 2015

VINNOVA har beslutat att ge fortsatt och utökat stöd till Inkubera. Inkubera är en av 18 inkubatorer i landet som blivit antagna till VINNOVAs Excellensprogram för inkubatorer. Stödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva och innovativa tillväxtföretag i Örebroregionen.

Inkubatorerna erbjuder bland annat affärscoaching och rådgivning för kunskapsintensiva företag i tidiga faser, när det gäller att utveckla innovativa affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder och komma ut på internationella marknader.

– Vid urvalet av vilka inkubatorer som får stöd har vi besökt alla inkubatorer och via intervjuer utvärderat hur de arbetar med rådgivning till företag. Vi har använt oss av externa bedömare i det arbetet. Den samlade bedömningen är att alla de sökande inkubatorerna håller hög klass och konkurrensen var mycket stark, säger Marie Wall, ansvarig för inkubatorprogrammet på VINNOVA.

Mikael Melitshenko, VD Inkubera, är oerhört glad över beskedet.
– Det utökade stödet är ännu ett kvitto på att Inkubera är en verksamhet som håller en hög kvalitativ nivå. Vi ser nu att vi får möjlighet att sjösätta de satsningar inför framtiden som vi har planerat sedan tidigare.

Även på Örebro universitet, som genom sitt Holdingbolag äger Inkubera, är man stolta.
– Detta är mycket positivt. Det visar också att våra stora satsningar på Inkubera varit helt rätt, säger Anna Ragen, chef för Externa relationer vid Örebro universitet.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login