Lokalt – Ylva Johansson kommer till Forum Jämställdhet

Av på 26 oktober, 2016

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kommer att medverka under Sveriges största jämställdhetskonferens. Forum Jämställdhet går av stapeln 31 januari till 1 februari i Örebro och lockar ett tusental deltagare från offentlig och privat sektor.

I programmet för Forum Jämställdhet finns ett 30-tal föreläsningar, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Bland de 100 talarna varvas ministrar och experter med lokala exempel från hela landet.

Inför sitt deltagande lyfter Ylva Johansson kvinnors inflytande och jämställda löner i arbetslivet:

Jämställdhet är en hörnsten i den svenska modellen. Mitt mål är att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka och fler måste få möjlighet till en trygg anställning. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Föräldraansvaret måste delas jämlikt och könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas, kommenterar Ylva Johansson.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kommer att delta i ett seminarium om etableringsinsatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Inom kort presenterar vi fler talare och nyheter ur Forum Jämställdhets program.

Vad är Forum Jämställdhet?
Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Välkommen till Örebro 31 januari till 1 februari 2017! Läs mer på www.forumjamstalldhet.se

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in