Lokalt | Yngre välutbildade kvinnor flyttar till Örebroregionen

By on 22 mars, 2016

Region Örebro län har nyligen genomfört en statistisk studie om inflyttningen till regionen.

Studien visar bland annat att det är en hög inflyttning till regionen, att man flyttar från hela landet och att det flyttar in stor kompetens inom hälso- och sjukvård.

Inflyttningsstudien som har gjorts visar att man flyttar till Örebro regionen från i princip alla landets kommuner (286 av 290). Den största inflyttningen sker till kommuner som angränsar till ett annat län, förutom Örebro kommun där störst inflyttning sker från Stockholm.

– Det är roligt att se att vår region har en stor attraktionskraft från hela landet. Det visar att vi har något som invånare från resten av landet är intresserad av att vara del utav och att vi lyckas i vårt arbete att göra oss intressanta, säger Petter Arneback, Regional utvecklingsdirektör.

Den enskilt vanligaste flyttaren i studien var en 21-årig kvinna med eftergymnasial utbildning. Att kvinnorna har högre utbildning än männen för de som flyttar in gäller för nästan samtliga kommuner i länet. Ser man till vilken typ av kompetens som flyttar in är det vanligast med inflytt av personer med hälso- och sjukvårdsutbildning (totalt 16 procent). Fördelat på kön har 20 procent av de inflyttande kvinnorna hälso- och sjukvårdsutbildning medan 20 procent av männen har utbildning inom teknik och teknisk industri.

Fördelat på ålder är de yngre mest intresserade av att flytta till Hallsberg eller Örebro, när man nått åldern då man bildar familj vill man flytta till någon av de mindre eller medelstora kommunerna. I gruppen äldre medelåldern blir det åter igen populärt att flytta till Örebro. När man sedan når pensionsåldern är det flest som flyttar till Askersund eller Nora.

– Studien som vi har gjort är statistisk, vi har alltså bearbetat tillgänglig statistik för att skapa oss en bild av hur flyttningen ser ut till vår region. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att göra en kvalitativ studie för att fördjupa oss i varför man flyttar hit, däremot har andra studier visat att drygt en tredjedel av flyttarna sker på grund av arbete, ungefär en femtedel sker på grund av studier och en tiondel på grund av relationer, säger Thobias Torstensson, analytiker vid Region Örebro län.

Rapporten ska kunna användas som ett planeringsunderlag för länets kommuner, till exempel när de behöver jobba med kommunal marknadsföring, stadsutveckling och utformning av kommunal service. Men även privata företag ska kunna använda rapporten som en del i arbetet att ta fram marknadsunderlag.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login