LRF:s regionstämma på Kvinnerstaskolan, Axberg, Örebro

By on 18 mars, 2019
Bönderna i länet kommer att producera allt mer mat. För att nå målen i livsmedelsstrategin krävs både nytänk och innovationer.

På årets stämma vågar vi oss på att titta in i framtiden med rubriken ”Framtidens lantbruk – tradition eller innovation” med gästföreläsare Per Frankelius, docent i ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet.

Detta blir också avstamp för ett panelsamtal om ”Framtidstro – verklighet eller önsketänkande”. Medverkar gör Per Frankelius, AnnaKarin Landin, Hushållningssällskapet, Johan Hedström, Lavigruppen, Isabella Odmark, LRF Ungdomen i Örebro och Lennart Nilsson, LRF:s riksförbundsstyrelse. Samtalet leds av Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland.

Sedan blir det utdelning av utmärkelser till årets lokalavdelning, årets lantbruksföretag och regionstyrelsen hederspris till den person som gjort mest nytta för regionens lantbrukare, inte bara det senaste året utan under en lång tid. Vi delar också ut silvernålar, LRF:s hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst.

Regionstämman kommer att behandla en motion från Tysslinge-Örebro LRF om de intrång lantbrukare drabbas av när vägbyggen, ledningsdragningar och annat görs på den mark där lantbrukaren ska bedriva sin verksamhet. På stämman finns 88 beslutande fullmäktigedelegater från lokalavdelningar i länet.

Lokalt | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login