Luftföroreningar kan orsaka depression och ångest

By on 9 februari, 2023
Foto: Psykiatrispecialisterna

Luftföroreningar kan orsaka depression och ångest enligt ny studie

En ny studie, publicerad i tidsskriftet Environmental Research, har funnit en koppling mellan luftföroreningar och psykisk ohälsa, inklusive depression och ångest. Studien, som gjordes på 10 000 personer i Kina, visade att högre nivåer av luftföroreningar ökade risken för psykisk ohälsa med 60%.

Forskare säger att resultaten är alarmerande och att det är viktigt att vidta åtgärder för att bekämpa luftföroreningar för att skydda människors hälsa. De noterar också att tidigare studier har visat en koppling mellan luftföroreningar och fysiska hälsoproblem, men att den här studien är den första som specifikt undersöker sambandet mellan luftföroreningar och psykisk hälsa.

Luftföroreningar, som främst orsakas av industriella aktiviteter, bilburna och eldning av fossila bränslen, är ett växande hälsoproblem i många delar av världen. De kan orsaka allvarliga skador på lungorna och hjärtat, samt öka risken för cancer och andra hälsoproblem.

”Myndigheter runt om i världen bör ta det här resultatet på allvar och verka för att minskar luftföroreningarna. Detta kan inkludera att främja förnybara energikällor, begränsa användningen av fossila bränslen och stärka regleringen av industriella utsläpp.”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping.

”Luftföroreningarna påverkar inte bara vår fysiska hälsa, men nu även vår psykiska välbefinnande. Det är dags att ta ett gemensamt ansvar och säkerställa att vi andas in ren luft.”, fortsätter David Grönte.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login