Lundbergs Fastigheter inleder samarbete

By on 15 september, 2022
Lundbergs Fastigheter tecknar avtal om boendeplattform och app med Avy-Tmpl.
Bild: Avy-Tmpl

Lundbergs Fastigheter inleder samarbete med Avy-Tmpl om hyresgästapp för en förbättrad kundupplevelse, Lundbergs Fastigheter tecknar avtal med Avy-Tmpl om boendeplattform och app. 

Samarbetet inleds med ett pilotprojekt där appen kommer testas i mindre skala under våren 2023, förhoppningen är att över tid kunna erbjuda appen till merparten av Lundbergs Fastigheters drygt 7000 hyresgäster.

Emina Kalkan, affärsutvecklare på Lundbergs Fastigheter säger

Vi arbetar för ett hållbart cityliv och vill kunna erbjuda en så enkel och modern service som möjligt till våra hyresgäster, och svara upp på de behov vi ser finns vad gäller nya tjänster. En digital lösning som skapar värde genom hela boendeupplevelsen är därför något som vi noggrant utvärderat under en längre tid. Självklart är detta initiativ också ett steg mot vårt mål om att bli klimatneutrala 2030, där både hyresgäster och medarbetare kan sköta ärenden hållbart, pappersfritt och kanske till och med ta del av cirkulära tjänster lokalt.

Pilotprojektet initieras omgående med målsättning att göra en första lansering av boendeappen efter årsskiftet. Appen blir gränssnittet för allt som rör boendet där hyresgästerna kommer kunna ta del av inflyttningstjänster, enkelt hantera elavtal och hemförsäkring, digital hyresbetalning, felanmälan, kommunikation och mycket mer. Genom integrationen mellan Avy-Tmpls boendeplattform och företagets befintliga fastighetssystem, Microsoft Dynamics, skapas enkla processer för Lundbergs Fastigheters egen förvaltning.

– Vi har lagt en bra digital grund genom att implementera Microsoft Dynamics. Nu väljer vi ytterligare en öppen plattform, Avy-Tmpl, för att bygga vidare och komplettera med service och tjänster genom hela boendet för att skapa värde för våra kunder. Genom att arbeta med system som är öppna och kan samverka får vi maximal effekt av våra digitala investeringar, säger Johnny Jonander, digitaliseringsansvarig på Lundbergs Fastigheter.

Joacim Gustafsson VD på Avy-Tmpl kommenterar; ”Att inleda samarbete med Lundbergs Fastigheter känns prestigefyllt för hela teamet, och är en viktig markör för vart marknaden är på väg – mot ökat fokus på hyresgästerna och deras behov. Vi ser fram emot att tillsammans leverera värde för tusentals hyresgäster genom hela kundresan”.

Lundbergs Fastigheter grundades 1944 och har vuxit till en av Sveriges stora privata fastighetsägare. I dag finns Lundbergs Fastigheter i 10 städer, där en av dem är Örebro och har tre affärsområden: bostad, kontor och handels- och mötesplatser. Lundbergs Fastigheter är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Örebro
Örebronyheter

Källa Avy-Tmpl

You must be logged in to post a comment Login