”Luthersk lära” av Leia

By on 24 december, 2021

Luthersk lära
I generationer
Skall det hindra oss
Att leva
Våga utmana
Kättingarnas historik
Handledernas köttsår
Som höjts i kamp
En läras gyttja
Där vi trampar
Oss leriga
Utan att förstå
Ändå acceptera
En form
Av demokratisk tillit
En ytlig ärlighet
Där innanför
Det innanför
Vårt blod
Samma färg
Den Marxismen bär
Det vackra ordet
Det omöjliga innehållet
Och i allt det där
Accepterar vi
Lutherska tesen
Genom tron allena
En bekännelse
Att lära
Vad i livet
Vad för lära
Formas i feghet
I historiska dokument
Inte våga
Vill vi leva så här
En ständig övervakning
Som det ständigt står
En blyg narcissist
Flåsandes i våra nackar
Där familjers kärlek
Så sakta förlamas
Där vänskapsband
Binds fast bakom ryggen
Av feghet
Att visa känslor
Som att vi i lära
Gömmer oss
Bakom tydliga avtal
Från förljugen text
Tvingad att läsa
Som att liv
Är juridiskt bundna
Dömda till att inte våga
Luthersk lära
I generationer
Hindrar inte mig
Att leva
Att ge mitt mod
Verktyg för min nyfikenhet

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login