Lyft i juni för pressad hotellsektor

Av på 9 juli, 2021

Lyft i juni för pressad hotellsektor: ”Tillträdande regering kommer behöva beredskap för att fortsätta stötta sektorn”. Logiintäkterna för svenska hotell var 74 procent bättre i juni 2021 jämfört med samma månad i fjol, trots det skrivs tappet jämfört med motsvarande månad året innan pandemin till hela 57 procent.

– Det går uppåt, men det går otroligt långsamt. Vägen tillbaka ser ut att bli relativt lång och den tillträdande regeringen kommer behöva beredskap för att fortsätta stötta sektorn, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Ny data som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance visar att logiintäkterna hos svenska hotell stannade på 849 miljoner kronor under juni månad. Det är långt under (-57 procent) nivåerna som förelåg för samma månad 2019.

I jämförelse med förra året, då intäkterna stannade på 489 miljoner kronor, är det dock ett steg i rätt riktning och en ökning motsvarande 74 procent.

I Stockholms län är läget snarlikt. Där skrevs intäkterna till 214 miljoner kronor denna juni månad, vilket ska jämföras med 877 miljoner i juni 2019 och 110 miljoner i juni 2020.

Det innebär att juni i år blev 95 procent bättre än i fjol, men 76 procent sämre än året innan pandemin.

Beläggningsgraden hos hotellen skrivs till 36 procent i riket som helhet och 27 procent i Stockholms län.

– Vaccineringarna rullar på, samhället öppnar upp och folk börjar så smått resa igen. Hotellen har fått tillbaka delar av efterfrågan, men det kommer krävas tålamod. Det vore nog klokt att politiskt se över om det verkligen är rimligt att uppskjuten skatt ska betalas tillbaka efter 12 månader, för förutsättningarna att göra det ser riktigt dåliga just nu, säger Stefan Westerberg.

En samlad analys av månadssiffrorna visar att svenska hotell förlorat uppskattningsvis 18,5 miljarder kronor enbart i logiintäkter sedan mars 2020. Av dessa är drygt hälften, 9,3 miljarder kronor, relaterade till hotell belägna i Stockholms län.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Stockholms Handelskammare

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in