Majoritet tycker att körkortet bör förnyas efter 75

Av på 12 september, 2018

Allt fler personer över 75 har körkort i Sverige. I Sverige sker inga säkerhetskontroller av äldre i trafiken. Men sex av tio svenskar tycker att körkortet ska förnyas efter 75. Bland äldre är siffran fyra av tio.

I Sverige finns över 650 000 personer över 75 år med körkort och de blir allt fler. Vid 75 är olycksrisken nästan som lägst enligt statistiken ­- men sedan ökar risken stadigt.

Äldre bilförare får svårare att hantera komplexa situationer som kräver snabba beslut och korta reaktionstider. Ofta är också mörkerseendet nedsatt. Olyckor med äldre inblandade kan dessutom ofta orsaka större personskador, då en äldre kropp är skörare än en yngre.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är förare i åldern 18-19 år som har den absolut högsta olycksrisken, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Ironiskt nog är det i just den unga, mest olycksdrabbade åldersgruppen, som flest anser att äldre bör förnya körkortet när de fyllt 75, i en undersökning som If har gjort. 68 procent, nästan sju av tio, anser att det vore bra. Men bara fyra av tio i åldersgruppen 55+ håller med.

– De flesta äldre är utmärkta förare med stor erfarenhet och ett väl utvecklat säkerhetstänk. Att man blir äldre innebär inte automatiskt att man blir en sämre förare, säger Johan Granholm.

De flesta länder i EU har säkerhetskontroller för äldre förare i trafiken. Sverige är ett av åtta EU-länder som inte har det, en anledning är att det inte påvisat ökad trafiksäkerhet. Istället är det läkarnas plikt att anmäla om de har en patient som inte längre kan fungera som en god förare.

Även anhöriga har ett ansvar att förmedla till en äldre person om den inte längre lämpar sig som förare.

– Det kan vara känsligt, men det är viktigt att berätta att det är av omtanke både för din anhörige, och andra personer som skulle drabbas om något skulle hände, säger Johan Granholm.

Han tipsar också om att vissa körskolor erbjuder kurser för att fräscha upp och kontrollera körkunskaperna. Den som känner sig osäker på om den själv eller en anhörig håller måttet som förare på grund av ålderssymptom, rekommenderas en kombination av läkarundersökning och kurs på körskola.

Undersökning:

Tycker du att man borde behöva förnya sitt körkort efter att man fyllt 75 år?

  Totalt Kvinna Man 18-34 35-54 55+
Ja 57 % 61 54 68 67 42
Nej 29 % 23 35 18 22 42
Vet ej 14% 16 11 13 11 16

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 23 april – 2 maj 2018 har sammanlagt 3 508 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in