Majoriteten av svenskarna upplever social ångest

Av på 13 april, 2022
Arkivbild

Nu släpper Life sin årliga rapport Hälsobarometern som undersöker svenskarnas syn på hälsa i olika kategorier. I årets upplaga får vi bland annat en inblick i hur det senaste året har påverkat svenskarnas mentala hälsa. I rapporten svarar över hälften att de upplevt en ökad social ångest. Framför allt är det den yngre generationen som drabbats. 

På grund av pandemin har de senaste två åren varit minst sagt prövande för många. Det sociala livet har blivit lidande, vilket satt sina spår hos svenskarna. Under dessa år har det nya normala inneburit att umgänget begränsats till mindre grupper. Plötsligt har det naturliga minglet med nya människor suddats ut och ersatts av kallprat genom digitala träffar.

Hälsobarometern visar att förändringen lett till hälften av de svarande numera undviker sociala sammankomster och offentliga sammanhang till följd av social ångest.

– Under de senaste åren har vi upplevt en mer utmanande vardag på flera sätt där våra rutiner och vårt sociala liv har påverkats. Samtidigt ser vi att intresset för hälsa och välbefinnande ökar. Genom att vi belyser social ångest och pratar mer om ämnet kan vi förhoppningsvis hjälpas åt att bli mer bekväma och hitta tillbaka till det sociala sammanhanget, säger Maria Ring, Marknadschef på Life.

För majoriteten av svenskarna är den sociala ångesten påtaglig och innebär bland annat att man känner stress, oro och ångest inför att träffa människor. Som en följd av detta upplever en fjärdedel fysiska symptom såsom hjärtklappning, svettningar, sömnlöshet och yrsel. Det är dessutom lika många som gärna fortsätter med distansarbete genom att arbeta eller studera hemifrån så ofta de kan.

Den yngre generationen är mest drabbad

Av den yngre generationen, mellan 18–30 år, är det hela 65 procent som upplever att deras sociala ångest har ökat de senaste 12 månaderna. Det är alltså den åldersgrupp som har upplevt mest ökad social ångest bland åldersgrupperna under det senaste året. En av följderna av den sociala ångesten är att de hör av sig mer sällan till vänner och familj. Hälften upplever även stress inför sociala sammankomster och var tredje får fysiska symptom. Den yngre generationen är däremot den åldersgrupp som tycker det är mest viktigt att prata med andra om social ångest och annan mental ohälsa.

…………………………..

Har du upplevt en ökad social ångest – exempelvis stress, oro och ångest över att träffa människor – under de senaste 12 månaderna?

  Total 18–30
Ja, mycket 11% 17%
Ja, delvis 17% 21%
Ja, lite 23% 27%
Nej, jag vet inte vad det innebär 2% 1%
Nej, samma som tidigare 20% 18%
Nej, mindre än tidigare 3% 4%
Nej, jag har aldrig upplevt social ångest 22% 10%
Vet ej 1% 2%

….

Hur märker du av din ökade sociala ångest?

  Total
Jag undviker sociala sammankomster 48%
Jag undviker offentliga sammanhang 47%
Jag blir stressad inför sociala sammankomster 42%
Jag blir stressad i offentliga sammanhang 38%
Hör mer sällan av mig till vänner och familj 32%
Fysiska symptom såsom hjärtklappning, svettningar,

sömnlöshet och yrsel

26%

….

Jobbar/studerar hemifrån så ofta jag kan 25%
Jag ställer ofta in i sista minuten 18%
Annat 5%
Vet ej 4%

….

Pratar du om social ångest eller annan mental ohälsa med människor i din närhet?

  18–30 31–40 41–50 51–65
Ja, jag tycker det är viktigt 18% 13% 10% 11%

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Life
Om undersökningen
Hälsobarometern 2022 är baserad på en undersökning genomförd av IPSOS Norm på uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i februari 2022 i form av en webbenkät. Totalt har 4 541 personer i Sverige, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in