Mäklare spår oförändrade bopriser 2022

Av på 31 december, 2021
Nära sex av tio fastighetsmäklare, 56 procent, tror att bostadspriserna kommer att vara oförändrade nästa år. Det visar resultatet av Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings nya mäklarenkät Bopanelen.
Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Nära sex av tio fastighetsmäklare, 56 procent, tror att bostadspriserna kommer att vara oförändrade nästa år. Att köpare och säljare har samma förväntningar på slutpris är en av förklaringarna, det visar resultatet av Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings nya mäklarenkät Bopanelen.

– Efter senaste tidens kraftiga prisuppgång är det väntat med en period av lugnare tempo på bostadsmarknaden. Vi märker att köpare och säljare nu accepterat den nya prisnivån och därför har lättare att komma överens, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Sex av tio fastighetsmäklare, 56 procent, tror att bostadspriserna i Sverige kommer att förbli relativt oförändrade under 2022. Det visar Bopanelen – Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings enkätundersökning där företagets fastighetsmäklare svarar på olika bostadsrelaterade frågor. I den senaste undersökningen svarade 377 mäklare på hur de tror att bostadspriserna kommer att utvecklas under 2022.

– Det finns ett fortsatt stort flyttbehov vilket talar för hög aktivitet på bostadsmarknaden även nästa år och om nya pandemirestriktioner införs kan intresset att bo större öka igen. Lönerna har dock ju inte stigit i samma takt som bostadspriserna. Det, kombinerat med ökad inflation, kan göra spekulanterna mer osäkra och ha en avkylande effekt på prisutvecklingen, säger Marcus Svanberg.

Enligt Bopanelen tror 25 procent av Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings mäklare på fortsatt prisuppgång nästa år medan 15 procent spår att bostadspriserna kommer att sjunka.

– Unga och ensamstående har drabbats hårdast av den kraftiga prisuppgången på bostäder under pandemin. Dessa grupper måste också kunna skaffa sig en egen bostad och tiden är knapp för den nya regeringen att lösa problemet innan kommande val. Omformulerade amorteringskrav och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar skulle göra stor skillnad för många, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Tre tips till dig som ska köpa bostad:

1. Gör en budget med svängrum
Gör en realistisk budget och hålla dig till den. Ta höjd för hur exempelvis stigande räntor, skärpta amorteringskrav och förändrade arbetsförhållanden skulle påverka hushållets ekonomi.

2. Håll koll på bostadspriserna i ditt område
Ta reda på vad liknande bostäder i ditt område har sålts för nyligen. Det ger en tydligare bild av vilket försäljningspris du kan förvänta dig och gör det lättare att planera ditt eventuella bostadsköp.

3. Kontakta en mäklare
Ta kontakt med en mäklare som känner området väl men inte är ansvarig för försäljningen av bostaden du vill köpa. Mäklaren kan ge dig en ungefärlig uppskattning av slutpriset på din bostad.

Hur tror du att bostadspriserna i Sverige kommer att utvecklas på ett års sikt (2021)?

Svarsalternativ Totalt Stockholms
län
Västra Götalands län Skåne
län
Övriga
landet
Öka 25% 25% 23% 33% 24%
Minska 15% 16% 12% 16% 15%
Vara oförändrade 56% 51% 64% 42% 59%
Vet ej 4% 8% 1% 9% 2%

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in