Mäklarna spår stigande bostadspriser 2017

Av på 29 december, 2016

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att en majoritet av mäklarna tror på stigande priser på både bostadsrätter och villor under 2016. Dock avviker Stockholm där endast drygt 30 % av mäklarna tror på en uppgång. Svaren visar även att fördelen för säljarna på marknaden håller i sig i slutet av 2016.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 407 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Denna gång har de även fått ta fram sina spåkulor och sia om prisutvecklingen under 2017.

När det gäller bostadsrätter tror 51,2 % att priserna kommer att stiga nästa år. 45,8 % tror på stillastående priser och endast 3 % på en nedgång. Även när det gäller villor så tror en majoriteten, 54 %, på stigande priser medan 44,2 % tror på stillastående priser.

– En majoritet av mäklarna tror på en prisuppgång för både bostadsrätter och villor. De flesta hänvisar till det låga utbudet som de tror kommer att bestå under nästa år. Amorteringskravet har dämpat efterfrågan på bostadsmarknaden något. Samtidigt har det tyvärr lett till inlåsningseffekter som gör att utbudet minskar. När både utbud och efterfrågan vägs in drar majoriteten slutsatsen att 2017 kommer bli likt 2016 med en viss prisökning, säger Lars-Erik Nykvist.

Tittar man på de mäklare som tror på en prisuppgång på bostadsrätter så är andelen påtagligt lägre i Stor-Stockholm med 30,5 %. Även på villasidan sticker Stor-Stockholm ut med 34,2 % som tror på en uppgång. Stor-Malmö är den region där flest tror på prisuppgångar, 62,5 % för både bostadsrätter och villor.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 7,15 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 7,03 när samma fråga ställdes i mitten av november 2016. Det är alltså fortsatt fördel för säljarna på marknaden. Även här sticker Stockholm ut med minst fördel för säljarna.

Resultat:
Vad tror du om prisutvecklingen på bostadsrätter under 2017, riks?
-Uppgång 51,2 %
-Oförändrade 45,8 %
-Nedgång 3,0 %

Vad tror du om prisutvecklingen på villor under 2017, riks?
-Uppgång 54 %
-Oförändrade 44,2 %
-Nedgång 1,8 % 

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna), december 2016:
Hela Sverige – 7,15 (7,03 nov, 7,15 aug, 5,61 juni 2016)
Stor-Stockholm – 5,58 (5,77, 5,52, 3,77)
Stor-Göteborg – 7,85 (7,78 6,48, 4,98)
Stor-Malmö – 8,63 (8,64, 7,55, 7,25,)
Större ort – 7,35 (5,77, 7,15, 6,0)
Mellanstor ort – 7,57 (7,44, 6,97, 6,74)
Liten ort – 7,5 (7,16, 7,2, 6,76)

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1000 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 14-21 december 2016 och totalt svarade 407 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in