Mäklarsamfundet instämmer i kritik mot regeringen om nya bostadsrätter

By on 1 mars, 2020

Mäklarsamfundet välkomnar att Riksrevisionen belyser bristerna i konsumentskyddet för privatpersoner som köper nyproducerade bostadsrätter. Det är på tiden att regeringen vidtar åtgärder, anser Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

– Jag tycker det är mycket förvånande att regeringen inte har tagit tag i det här tidigare. Mäklarsamfundet med flera har i olika sammanhang belyst det faktum att köp av nyproducerade bostadsrätter innebär risker som kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda köparen.

Riksrevisionen framför i en ny granskningsrapport kritik mot regeringen och menar bland annat att regeringen inte ”gjort tillräckligt för att säkerställa att köparnas intressen tillvaratas vid köp av nyproducerade bostadsrätter”. Bland annat pekar Riksrevisionen på att konsumenter inte får tillräcklig information vid köp av nya bostadsrätter. Detta är välkända problem som togs upp i en statlig utredning så sent som för tre år sedan, menar Björn Wellhagen.

– Regeringen måste utan dröjsmål ta sitt ansvar och agera nu. Vi vill att förslagen i utredningen från 2017 om informationsskyldighet ska genomföras. Det handlar bland annat om något så grundläggande som att bostadsrättsföreningen bör vara skyldig att informera förhandstecknare om väsentliga förändringar av förhandsavtalet.

Förhandstecknare bör också ha rätt att frånträda förhandsavtal vid väsentliga förändringar. Även detta framfördes som ett förslag i utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden” (SOU 2017:31), som Mäklarsamfundet medverkade i som expert.

– Det är inte okomplicerat att skapa ett regelverk som ger konsumenter skydd vid snabba kast på marknaden, men det är inte ett skäl att skjuta problemet framför sig, som regeringen har gjort, säger Björn Wellhagen.

Mäklarsamfundet instämmer i Riksrevisionens åsikt att det behövs en översyn av bostadsrättslagen. Vi ser också ett behov av att anpassa fastighetsmäklarlagen till nyproducerade bostadsrätter.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Mäklarsamfundet

You must be logged in to post a comment Login