Mälardalstrafiks besked om den regionala tågtrafiken

Av på 10 december, 2020

Igår beslutade Mälardalstrafik att tilldela den upphandlade tågtrafiken i Mälardalen till annan operatör från den 12 december 2021. SJ fokus blir då att fortsätta utveckla den kommersiella regionaltågstrafiken på de tre linjerna: Stockholm-Uppsala, Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg och Linköping-Stockholm-Gävle.

Den regionala tågtrafiken Mälartåg, som SJ kört på uppdrag av Mälardalstrafik, tilldelas annan operatör från den 12 december 2021. I upphandlingen lämnade SJ ett attraktivt och genomarbetat anbud utifrån lång erfarenhet och kunskap om vilka resurser som krävs för att köra trafiken. Tyvärr räckte det inte hela vägen fram.

SJ kommer även efter överlämningen av den upphandlade trafiken att fortsätta vara aktiv i Mälardalen. Inriktningen kommer att bli de tre kommersiella regionaltågslinjerna:

-Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg

-Stockholm-Uppsala

-Linköping-Stockholm-Gävle

-Vår ambition är att utveckla och utöka trafiken i Mälardalen genom köp av helt nya regionaltåg samtidigt som befintliga dubbeldäckare upprustas. Tillsammans med den trafik som Mälardalstrafik upphandlar kan vi gemensamt erbjuda pendlare och andra resenärer i Mälardalen bekväma och klimatsmarta tågresor, både inom regionen men även till och från Mälardalen, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Mälardalen är en expansiv region och SJ ser positivt på att vara med och utveckla pendlings- och fritidsresandet tillsammans med Mälardalstrafik. SJ kommer bland annat fördubbla antalet avgångar på linjen Linköping-Stockholm-Gävle från 2022.

Målsättningen är att fortsätta utveckla pendlingen i Mälardalen, så som SJ gjort under lång tid, till exempel genom att, på uppdrag av Mälardalstrafik, lanserat ett nytt biljettsystem, trafiksatt de nya dubbeldäckarna (ER1) och driftsatt den nya depån i Eskilstuna. Samarbetet med beställaren har varit gott.

Länet
Örebronyheter

Källa: SJ

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in