Mamma mia – det blir värre!

Av på 18 februari, 2013

Nu på onsdag röstar parlamentets industriutskott om kommissionens förslag till ny personuppgiftslag på europeisk nivå. Utblickarna är dystra. I ett av parlamentets utskott, utskottet för konsumentskydd, har bland andra Folkpartiets Olle Schmidt bidragit till att hemliga register a la Folksam, vidareförsäljning av personuppgifter a la Mamma Mia och svårbegripliga användaravtal a la WyWallet ska bli helt lagliga.

– Det finns en massa tillfällen när vi inte har tillräcklig kontroll över våra egna personuppgifter, säger Amelia Andersdotter, ledamot för Piratpartiet i Europaparlamentets utskott för frågor om industri, energi och forskning (ITRE). Det gör människor oroliga och de tappar förtroende för olika aktörer i samhället.

Socialdemokraternas Anna Hedh har i konsumentskyddsutskottet föreslagit att företagen, och alla tredjeparter företagen har kontakt med, själva ska få bedöma när deras affärsintressen ska väga tyngre än rätten till privatliv. Eftersom de enligt förslaget inte ska behöva berätta när eller varför bedömningen har gjorts, är det bara om medborgare eller journalister råkar upptäcka integritetskränkande personuppgiftsbehandling som en felaktig avvägning från företagets sida kan uppdagas. Ministerrådet diskuterar dessutom just nu om sanktioner och straff mot företag som gjort en uppenbart felaktig bedömning ska tas bort.

– Det här är ett väldigt viktigt lagförslag, säger Amelia Andersdotter. Parlamentets ledamöter har inte brytt sig om att göra en ordentlig analys av lagförslaget. Som konsumentskyddsutskottet och Olle Schmidt röstat har vi i stort sett inget personuppgiftsskydd kvar alls, trots att de flesta är medvetna om att den stora osäkerhet som råder kring hur personlig information hanteras är ett stort hinder för både företag och myndigheter.

– Vi hoppas att industriutskottet ska göra en rimligare bedömning, säger Amelia Andersdotter. Våra nuvarande personuppgiftslagar har varit bra för produktutveckling och export i och från Europa. De enda som tjänar på en svag personuppgiftslagstiftning är företag som vill missbruka personuppgifter på de sätt vi sett i Sverige, och utom-europeiska.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in