Mammografi har upphandlats

By on 27 april, 2023
Arkivbild

Mammografi har upphandlats för att säkra en fortsatt god bröstcancervård. Efter en upphandling står det klart att det blir Unilabs som får uppdraget att från och med årsskiftet utföra mammografi, granskning av röntgenbilder och annan bröstradiologisk verksamhet på uppdrag av Region Örebro län.

Detta efter att hälso- och sjukvårdsnämnden i dag fattat beslut i frågan.

– Precis som många andra regioner har Region Örebro län svårt att rekrytera mammografiläkare och vi har därför valt att upphandla den här verksamheten. På så sätt kan vi säkra en långsiktigt bra bemanning som ger en stabil verksamhet och en god bröstcancervård, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Unilabs har under de senaste åren bedrivit verksamheten och den nya upphandlingen medför inga märkbara förändringar jämfört med hur det ser ut i dag.

– Patienter som besöker mammografin kommer inte att påverkas eller att märka någon skillnad från i dag. Rutinkontroller, utredning och uppföljning av bröstcancer kommer att ske precis som vanligt i mammografins lokaler på USÖ. Man blir kallad till rutinundersökningar precis som vanligt och de patienter som har mera akuta behov kommer att tas omhand på samma sätt som i dag, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kraven som ställs på Unilabs säkerställer kontinuitet, medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Avtalstiden för upphandlingskontraktet sträcker sig från den 1 januari år 2024 till den 31 december år 2027 med en option till förlängning med sammanlagt 24 månader. Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option uppgår till 114 miljoner kronor.

– Vi gör bedömningen att en privat aktör med möjlighet till verksamhet i flera regioner har bättre förutsättningar att hantera de utmaningar som finns än vad Region Örebro län har möjlighet till. Därför har vi valt att återigen upphandla den bröstradiologiska verksamheten för att få bästa möjliga verksamhet, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login