Mammografi och granskning av röntgenbilder

By on 12 juni, 2018

Mammografi och granskning av röntgenbilder har upphandlats för att säkra en god bröstcancervård.

För att säkra tillgången till mammografiundersökningar, och granskning av röntgenbilder, har regionstyrelsen upphandlat, och nu tilldelat tre företag att leverera tjänsterna i Region Örebro län med start 2019.

Anledningen till att man har upphandlat tjänsterna är brist på mammografikompetens, svårigheter att rekrytera och därmed långvariga problem att bemanna med fast anställda specialistläkare. Bristen på kompetens och svårigheter att rekrytera finns i hela landet och även internationellt.

Brist på mammografiläkare i landet
Precis som många andra landsting och regioner har Region Örebro län under en lång tid haft brist på mammografiläkare och därför tvingats till en rad åtgärder för att klara bemanningen, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Lösningar med exempelvis hyrläkare har fungerat kortsiktigt. Upphandling av hela mammografin handlar om att säkra en långsiktigt bra bemanning som kan ge en stabil verksamhet och god bröstcancervård.

Mammografin fortsätter som vanligt på USÖ
Unilabs AB heter företaget som tilldelats uppdraget att bedriva verksamheten. Mammografin kommer fortsatt att utföras i lokalerna på Universitetssjukhuset Örebro med dess apparatur, men personalen anställs av den externa aktören. Kraven som ställs på företaget ska säkerställa både kontinuitet, medicinsk kvalitet och patientsäkerhet.

Ingen skillnad för patienterna
Patienter som besöker mammografin kommer inte att påverkas eller att märka någon skillnad från i dag. Rutinkontroller (screening), utredning och uppföljning av bröstcancer kommer att ske precis som vanligt i mammografins lokaler på USÖ. Man blir kallad till rutinundersökningar precis som vanligt och de patienter som har mera akuta behov kommer att tas omhand på samma sätt som idag. Skillnaden är att mammografiutredningen görs av en extern aktör.

Avtal på fem år
Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option är 88 miljoner kronor, baserat på 2017 års inköpsvolymer. Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 2019-01-01 – 2021-12-31 med option om förlängning med sammanlagt 24 månader.

Upphandling av distansgranskning av röntgenbilder
Region Örebro län har även upphandlat distansgranskning av röntgenbilder producerade främst vid röntgenkliniken på Universitetssjukhuset Örebro men även undersökningar från Lindesbergs- och Karlskoga lasarett. Under 2016 utfördes cirka 205 000 undersökningar inom regionen. Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option beräknas uppgå till 30 miljoner kronor uppdelat på: cirka 14 miljoner kronor för planerade granskningar, som kommer att utföras av företaget Direct Diagnostic Alliance, och cirka 16 miljoner kronor för jourgranskningar, som kommer att utföras av företaget European Telemedicine Clinic S.L. Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 2019-01-01 – 2020-12-31 med option om förlängning med sammanlagt 24 månader.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login