Mammografin på paus i halva landet

By on 8 maj, 2020

Under den pågående pandemin har en tredjedel, 11 av totalt 29 mammografienheter, tillfälligt pausat mammografiscreeningen. Ytterligare 6 enheter har minskat sin screeningverksamhet i olika grad. Det innebär att mammografiscreeningen bromsas in, eller pausas helt, i halva landet. I de fall mammografiscreeningen är öppen har även deltagandet minskat väsentligt.

Mammografienheterna pausar eller drar ned på screeningen främst av två anledningar, för att minska smittspridningen och på grund av personalbrist då personal fått hoppa in och jobba på vårdavdelningar för covid-19-patienter. Det innebär att det kommer gå längre tid mellan mammografitillfällena. En tredjedel av Sveriges mammografienheter har redan flaggat för att man inte håller det lagstadgade screeningintervallet på 24 månader.

– Vi har såklart full förståelse för att vården måste lägga resurser på den pågående pandemin men det är oroande att mammografin pausas, i värsta fall under en lång tid. Det kommer resultera i att färre bröstcancrar upptäcks och när de väl upptäcks är det i ett senare skede, vilket kan försämra prognosen och möjligheterna att bli botad, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

I de regioner där mammografin pågår som vanligt har deltagandet sjunkit väsentligt. Vissa mammografienheter skickar ut nya kallelser när man uteblivit från screeningen, men i andra regioner kommer en ny kallelse först vid nästa tillfälle, två år senare. Oavsett tillvägagångssätt så kommer vi se en eftersläpning som kommer påverka screeningintervallet, i värsta fall under en lång tid framöver.

– Om man hoppar över en mammografi och inte går förrän man blir kallad nästa gång kan det gå fyra år mellan screeningtillfällena, det är problematiskt. Vissa mammografienheter har vittnat om ett bortfall på 40-50 procent. Givet det stora bortfallet hos de enheter som håller öppet kan det vara bättre att screeningen tillfälligt pausas, då förskjuts allt förhoppningsvis bara i några månader. Vi har en väldigt speciell situation att ta hänsyn till, men det kommer tyvärr resultera i att cancrar upptäcks senare, säger Joakim Ramos överläkare i radiologi och ordförande i Nationella arbetsgruppen för Mammografi.

Vid misstanke om eventuell tumör eller förändring är det viktigt att uppsöka vården. Mammografin är fortsatt öppen för de som har symptom på bröstcancer.

Under den här perioden är självundersökning av brösten ännu viktigare. Att undersöka brösten en gång i månaden är en god vana. För mer information och instruktioner besök Bröstcancerförbundets hemsida brostcancerforbundet.se/om-brostcancer/klamdagen-sjalvundersokning/ eller ladda ner appen Klämdagen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Bröstcancerförbundet
Om statistiken
Sammanställningen av hur det ser ut på mammografienheterna i landet har utförts av den Nationella arbetsgruppen för Mammografi. Samtliga mammografienheter i Sverige har deltagit inför rapportering till Socialstyrelsen om läget. Siffrorna baseras på situationen den 15 april, vissa förändringar har förekommit sedan dess.

You must be logged in to post a comment Login