Män söker sällan vård och dör tidigare än kvinnor

Av på 6 augusti, 2013

Män söker sällan vård, drar sig för att tala om sexuella problem med sin läkare och har inte hört talats om testosteronbrist – något som drabbar mellan 3 och 5 procent av män över 40 år i Sverige. Var tionde svensk man skulle inte ens söka vård vid misstanke om hjärtinfarkt. Det visar en ny skandinavisk undersökning som har kartlagt skillnader mellan mäns och kvinnors ohälsa.

– Män lever i genomsnitt fem år kortare än kvinnor. De drabbas oftare av sjukdomar som går att förebygga, men många väntar för länge med att söka hjälp och får därför vård först när de är allvarligt sjuka, säger Stefan Arver, överläkare och sektionschef för Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Sex – tabu bland såväl läkare som patienter
Undersökningen visar att sexuella problem är något som såväl allmänläkare som patienter undviker att tala om. Sex av tio personer skulle inte vända sig till vården för att tala om sexuella problem. Svenska läkare har dessutom svårare att tala om sexuella problem med manliga patienter, jämfört med deras kollegor i Norge och Danmark.

– Siffrorna är alarmerande. Sexuella problem, ledvärk och nedstämdhet kan vara tecken på testosteronbrist, ett bristtillstånd som kan leda till allvarligare sjukdomar. Vi vet att män med testosteronbrist är överrepresenterade bland de som drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdom,
kommenterar Stefan Arver, överläkare och sektionschef för Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Kvinnor vet mer än män om testosteron
Undersökningen visar även att kvinnor har större kännedom om testosteronbrist än män – en av fyra svenska män har kunskap om att män kan drabbas av testosteronbrist medan närmare hälften av kvinnorna har kunskapen.

– Detta resultat visar tydligt på att det behövs mer information om mäns sjukdomar. Undersökningen visar även att allmänläkare efterfrågar mer forskning om mäns hälsa, resultaten går hand i hand – det behövs satsas på de andrologiska sjukdomarna, kommenterar Stefan Arver.

Om undersökningen
Bayer Healthcare AB har genomfört två undersökningar om skillnaderna mellan män och kvinnors ohälsa vad gäller kunskap, attityder och behandling. I den första undersökningen har man intervjuat 3019 personer totalt i Sverige, Norge och Danmark mellan 40-74 år, varav 1008 personer i Sverige. I den andra undersökningen har man intervjuat 311 allmänläkare i samma länder, varav 103 läkare i Sverige. Undersökningarna är genomförda av undersökningsföretaget YouGov.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in