Många är engagerade i Vivalla

By on 13 juli, 2018

Sedan förra tisdagen, då ett våldsdåd med dödlig utgång inträffade i Vivalla, har vi i Örebro kommun arbetat intensivt med att ge stöd till dem som bor i området och som känner oro. Våldsdådet skedde på kvällen då barn, unga och vuxna var ute för att njuta av den varma sommaren, och en del befann sig också i närheten av händelsen.

Örebro kommun har flera olika verksamheter som i sitt ordinarie uppdrag jobbar i alla stadsdelar, och som snabbt kan kraftsamla när något allvarligt inträffar. Förutom kommunens verksamheter och bolag, är föreningar och privatpersoner engagerade och gör ett gott jobb för att skapa trygghet.

Familjecentral, fältassistenter och socialkontoret har beredskap

– Vi öppnade Familjecentralen förra veckan för att familjer i området ska veta att vi finns där för att ge stöd, men också för att de ska kunna samlas med vänner och barn, säger Lena-Maria Enander på Socialförvaltningen i Örebro kommun. Familjecentralen kommer att ha öppet även in i nästa vecka, och därefter ser vi om det finns behov av att vi har öppet i fortsättningen.

Fältassistenterna har också fokuserat på Vivalla sedan förra tisdagen, och vandrar runtom i området och möter många barn och unga. Det handlar helt enkelt om att vara där både unga och vuxna finns, och ger alla som vill chansen att prata en stund. För unga som hamnat i en kriminell livsstil finns en beredskap för att snabbt ge hjälp, bland annat finns sedan tidigare ett samarbete med polisens avhopparverksamhet. Och Socialkontoret i Vivalla är öppet som vanligt för att förenkla kontakten med kommunen.

Extrapersonal på fritidsgården
Sedan tidigare var det planerat att fritidsgården skulle ha mycket aktiviteter runtom i Vivalla i sommar, tillsammans med flera andra aktörer.

– Vi har anställt åtta extra fritidsledarassistenter i sommar, förutom vår ordinarie personal, berättar Helen Åhlén, tillförordnad förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen. Flera av dem bor i området och känner många barn och unga, och det är en fantastisk tillgång när något sådant här inträffar. Aktiviteterna är också väldigt uppskattade, och det har också varit bra att ha extra folk på plats efter den tragiska händelsen för även om inte alla pratar om vad som hänt så innebär vuxennärvaron trygghet.

Även förskolan och fritids har varit extra vaksamma ifall barn eller deras familjer behöver stöd, och har ett nära samarbete med socialkontoret om någon till exempel vill samtala om händelsen. Som arbetsgivare stöttar vi de anställda på både förskola, fritids och fritidsgården, eftersom de kan mötas av väldigt oroliga människor eller hemska berättelser om vad någon sett eller hört.

Sysselsättning för ungdomar
För att ungdomar i Vivalla och övriga Örebro både ska ha en sysselsättning under sommarlovet och få in en fot i arbetslivet har kommunen i år cirka 2000 feriepraktikplatser. Och just sysselsättning och att finnas i ett sammanhang där man får bidra till något positivt är en viktig nyckel till både ungdomarnas utveckling in i vuxenvärlden och trygghet i staden. Det säger Nima Poushin, förvaltningschef på Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.

Nära samarbete med polisen

– Jag har stor tilltro till alla de kommunala verksamheterna som snabbt tog tag i situationen utifrån sitt uppdrag, det är ett arbete som ibland pågår i det tysta och som inte alla känner till men där barnen, ungdomarna och familjerna är i fokus, säger Anne Andersson, kommundirektör som har tät kontakt med de kommunala verksamheterna även under sin semester. Hon fortsätter: Självklart har vi också nära samarbete med polisen, föreningar och andra aktörer för att lyssna in vad de ser att vi kan bistå med och hur vi tillsammans kan hjälpas åt att återgå till trygghet och vardag i området.

Lokalt | Vivalla
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login