Många bostadshus saknar fullgott brandskydd

By on 10 november, 2022
Stor ökning av bränder i flerbostadshus i Örebro – men många saknar fullgott brandskydd.
Arkivbild

I Örebro har antalet bränder i flerbostadshus ökat med 35 procent sedan 2011. Det visar siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Trots detta saknar många hus ett fullgott brandskydd i form av uppkopplade brandlarm.

– Något som kan rädda liv och minska skador enligt brandskyddsexperten Fredrik Ringborg på Verisure.

Varannan örebroare bor i ett flerbostadshus (50 %) och det är också i dessa flest andel bränder uppstår. Under 2021 gjorde räddningstjänsten 107 brandrelaterade utryckningar till bostäder i kommunen – av dessa gick 68 procent till flerbostadshus.

Detta kan jämföras med riket där knappt hälften (49 %) av räddningstjänstens brandrelaterade utryckningar gick till flerbostadshus, enligt MSB.

– Ur brandskyddssynpunkt bör alla lägenheter vara utrustade med åtminstone en fungerande brandvarnare men allra helst ett uppkopplat brandlarm. Fördelen med det uppkopplade brandlarmet är att en larmcentral uppmärksammas när larmet går och agerar omgående, även om lägenhetsinnehavaren ligger och sover eller inte är hemma, säger Fredrik Ringborg, brandskyddsexpert på Verisure.

Enligt MSB sker idag flest bränder i bostäder och varje år omkommer ungefär 80 personer i en bostadsbrand i landet.

– Varje sekund räknas när det brinner, inte minst i flerbostadshus där fler hushåll riskerar att drabbas, säger Fredrik Ringborg, brandskyddsexpert på Verisure.

Brandskyddsexperten om hur du bättrar brandskyddet i flerbostadshus

  • – Kontrollera att utrymningsvägar i fastigheten hålls fria från lösa föremål och brännbart material. Cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger ska inte förvaras i trapphuset.
  • – Många anlagda bränder startar i källare, soprum, trapphus eller vindar. Se till att dessa utrymmen har stängda dörrar som motverkar att branden kan sprida sig.
  • – Säkerställ att det alltid finns fungerande brandvarnare i varje rum, i varje lägenhet. Ett uppkopplat brandlarm ökar säkerheten ytterligare eftersom larmcentralen kan agera omgående, även om lägenhetsinnehavaren inte är hemma eller inte vaknar av larmet.

Örebro
Örebronyheter

Källa Verisure

You must be logged in to post a comment Login